DUYURU

Açıklamalar

6’NCI DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Değerli Arkadaşlar;

Hükümet ile en çok üyesi bulunan konfederasyonun katılımı ile en son yapılan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat BİLGİN’in 23 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile sonuçlandı.

Sayın Bakan açıklamalarında;

• “2022 yılında % 5+7, 2023 yılında ise % 8+6 zam üzerinde uzlaşma sağladık.”,

• “Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık.”,

• “135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira olarak önerdik. Bu konuda da bir uzlaşmaya vardık.” ifadelerini kullandı.

Akabinde, hizmet kolları bazında uzlaşılan konular toplu sözleşme masasına oturan sendikalar tarafından “kazanım” adı altında açıklandı.

Toplu sözleşme başlamadan önce, toplu sözleşmede yetkili olan Büro Memur-sen, 101 maddeden oluşan toplu sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti ve tekliflerin içerisinden 6 maddenin (Silah ruhsatı, nöbet ve fazla çalışma ücreti, Tayın bedelinin artırılması, İş güçlüğü ve temininde güçlük çekilen personel puanlarının artırılması, Asayiş Tazminatı verilmesi, Savunma Hizmetleri Uzmanı kadrolarına atama yapılması.) sivil Devlet memurlarına yönelik olduğunu açıkladı.

Toplu sözleşme sonrasına bakıldığında; 101 maddenin 25’e indiği, sivil Devlet memurları için sadece “ 40 saati aşan fazla çalışma için ücret ödenmesi” hususunun müzakere edileceği bilgisinin yer aldığı görülüyor. Bu konu zaten bedelli askerlik uygulamalarında fiilen çözülmüş, fazla çalışma karşılığında personele 3 ila 5 gün arasında izin alınmış, akabinde Mayıs 2020 ayında Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen 657 sayılı Kanunun 232 ve 233’üncü maddelerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalara konu edilmiştir. Yani süreç zaten Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak daha önce başlatılmış, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak sonuç aşamasına getirilmiştir.

Evet, Değerli Arkadaşlar, Olan biteni açıklamaya söz kifayetsiz kalıyor. Biz, kibarca “memuru yine masada bıraktılar” deyip geçiyoruz.

Bir milyon üyeniz olacak ve bu kadar aciz duruma düşeceksiniz. Kaybedişi, kazanım diye anlatmaya çalışıp milletin aklıyla alay edeceksiniz. Memur ve emeklilerini açlığa mahkum edip, daha da borç batağına sürükleyeceksiniz.

İşte çanta bavul dağıtılarak yapılan sendikacılığın hazin sonu… Ehline teslim edilmemiş yetkinin çöküşü…

Değerli Arkadaşlar,

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamasında belirttiği “Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık.” açıklaması da önemlidir.

Malumlarınız olduğum üzere, sendikaların üye sayıları her yıl 15 Mayıs itibariyle belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanarak açıklanır. 2021 yılına ait resmi sayım sonuçları 2 Temmuz 2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, 282.318 memur bulunan 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda örgütlü 42 sendikadan aralarında SAVDES-SEN’inde bulunduğu 6 sendika %1 örgütlenme barajının üzerinde, diğer 36 sendika altındadır.

Dolayısıyla, Ocak 2022 ayı itibariyle ödenecek 400 TL toplu sözleşme primi, SAVDES-SEN dahil bu 6 sendika üyelerine ödenecek, diğer 36 sendika üyesine ödenmeyecektir. Aynı şekilde, hiç sendika üyesi olmayanlara da ödenmeyecektir.

Bu nedenle, seçim hırsı, koltuk sevdası vb. nedenlerle kurulmuş ve üye sayısı %1 örgütlenme barajının (2823 üye) altında kalan ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının merdiven altı diyebileceğimiz yapılar dediği sendikaların ve üyeliklerinin tekrar gözden geçirilmesi önemlidir.

Bu güne kadar, sivil Devlet memurlarının hak ve onur mücadelesini yürütmüş, adalet ve adil paylaşım için mücadele etmiş, bir çok kazanıma imza atmış, sivil Devlet memurlarının makus talihini değiştirmiş olan Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN’in kapıları ve gönlü, tüm sivil Devlet memurlarına açıktık.

Hak verilmez, alınır diyor, bu hak ve onur mücadelesinde birlikte yürümek için, sizleri SAVDES-SEN Ailesinin birer ferdi olmaya davet ediyoruz.

Vakit mücadele vaktidir, vakit SAVDES-SEN vaktidir.

Saygılarımla.

Tuncay CENGİZ

SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 25.08.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi Düzen Stili Kutulu Versiyon İçin Desenler