ZİYARET

Açıklamalar

SAVDES-SEN HAKLARIMIZ İÇİN TBMM’DE…

Etkin sendikacılık ilkesi ile hareket eden SAVDES-SEN olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, Genel Başkan Tuncay CENGİZ tarafından 28 Mayıs 2019 tarihinde, yeni Askeralma Kanun Teklifinin “icap nöbeti” tutulmasına neden olabilecek muallâk ifadeler taşıyan 30’uncu maddesinin “yakalama emri bulunan firarilerin mesai saatleri içerisinde Askerlik Şubelerine getirilmesi” şeklinde düzeltilmesi ile erken terhis olacak erbaş ve erler nedeniyle bazı hizmetlerin aksamaması ve iş yükünün sivil Devlet memurlarına yüklenmesinin önlenmesi amacıyla Geçici 1’nci maddesinde “Milli Savunma Bakanlığına hizmet alımı ve Bütçe Kanununa bağlı olmaksızın açıktan memur istihdamı yetkisi verilmesi” hususunda MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Levent BÜLBÜL bilgilendirilmiştir.

Bununla birlikte, Milli Savunma Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına sunulan torba yasa teklifinin sivil Devlet memurlarını ilgilendiren maddeleri ile MHP Grubu tarafından TBMM’ye sunulan torba yasa hükümleri hakkında bilgi vermek ve Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul çalışmalarında destek verilmesini talep etmek üzere;

29 Mayıs 2019 tarihinde, Genel Başkan Tuncay CENGİZ, Genel Başkan Yardımcıları Müceddin ŞİMŞEK, Abdülkadir AKGÜN ve Fevzi Murat ER ile Kadın Kolları Komisyonu Üyesi Münevver SAĞLAM tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Nilgün ÖK, 30 Mayıs 2019 tarihinde, Genel Başkan Vekili Müceddin ŞİMŞEK ve Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Murat ER tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Uşak Milletvekili Sayın İsmail GÜNEŞ makamlarında ziyaret edilmiştir.

Ziyaretlerde;

Sivil Devlet memurlarının genel sorunları ile ilgili hazırlanan dosya takdim edilmiş ve özet bilgi verilmiş,

Ayrıca, yeni Askeralma Kanun Teklifinin “icap nöbeti” tutulmasına neden olabilecek muallâk ifadeler taşıyan 30’uncu maddesi ile erken terhis olacak erbaş ve erler nedeniyle bazı hizmetlerin aksamaması ve iş yükünün sivil Devlet memurlarına yüklenmesinin önlenmesi amacıyla Geçici 1’nci maddesinde düzenleme yapılması konusunda görüş beyan edilmiş, çözüm önerisi sunulmuştur.

TBMM’deki koordinasyon ve bilgilendirme faaliyetlerimiz, Grup Başkan Vekilleri, Komisyon Başkan ve Üyeleri ile Milletvekilleri üzerinden devam etmekte olup, bu kapsamda yaklaşık 50 ayrı Milletvekiline ulaşılmış, hazırlanan dosyalar faks vb. usullerle genel kurul çalışmaları öncesinde kendilerine iletilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 29.05.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi