AÇIKLAMA

Açıklamalar

ŞEFFAF SENDİKACILIĞIN ADI “SAVDES-SEN”

SAVDES-SEN kuruluşunda edindiği, “Şeffaf ve Hesap Verilebilir Sendikacılık” prensip ve ilkesi çerçevesinde, camiaya örnek olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, 2014 (2013 yılı ilk altı aylık dönem dahil), 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılına ait, Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan denetleme raporları, bağımsız yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporlar, mali ve faaliyet raporları ile demirbaş listesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 27’nci maddesi gereğince 06 Mart 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına göndermiş, böylelikle denetime açıklık ve hesap verilebilirlik hususu altı yıldır aksatılmadan yerine getirilmiştir.

Aynı şekilde, tüzük, Mali İşler ve Denetleme Kurulları Yönetmelik hükümleri gereği, sendikamıza ait gelir gider tabloları ve bilanço, Genel Merkez Denetleme Kurulu gözetiminde aylık olarak Genel Merkez Duyuru Panosuna asılarak ilan edilmektedir.

Usulsüzlük ve hesap vermekten kaçınma gibi iddialar ile haşır neşir olan hatta genel başkan değiştiren sendikaların bulunduğu bir ortamda, SAVDES-SEN’in kurulduğu günden itibaren aksatmadan yürüttüğü “şeffaf ve hesap verilebilir” sendikacılık modeli; diğer sendikalar ile olan farklılığını bu konuda da ön plana çıkarmaktadır.

Ziya Paşanın dediği gibi, “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 09.03.2020 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi