PERİYODİK MUAYENE İŞLEMLERİ

Açıklamalar

Periyodik Muayene İşlemleri

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun, 22 Ocak 2015 tarih ve 6586 sayılı Kanunun 22’nci maddesi ile değişik 59’uncu maddesinde, “Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askerî öğrenciler, erbaş ve erler ile bunların adayları, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlık açısından; göreve uyarlık ve elverişlilik ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık raporu kontrolüne tabi tutulabilir.” hükmü yer almış, böylelikle bazı birliklerde görev yapan sivil devlet memurları 22 Ocak 2015 tarihinden itibaren “Periyodik Muayeneye” tabi tutulmaya başlanmışlardır.

Bu bağlamda, Balıkesir ilinde görev yapan 6047 Nolu üyemize periyodik muayenesi sonucunda, subay ve astsubaylar gibi işleme tabi tutularak bacağındaki platin nedeniyle “TSK da görev yapamaz” raporu verilmiş ve memuriyetinin sonlandırılması gibi bir süreç başlatılmış, sendikamızca konuya müdahil olunarak sorun açıklanmaya ve çözümlenmeye çalışılmış, ancak hastane yetkililerince Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gerekçe gönderilerek ısrarlı tutumu devam ettirilmiştir.

Bu durum üzerine, Milli Savunma Bakanlığına gönderilen 09 Mart 2018 tarihli, SAYI: Gn.Mrk.178-18/ sayılı ve "periyodik Muayene" konulu yazımız ile yaşanan mağduriyetin çözüm esasları dile getirilmiş, Milli Savunma Bakanlığınca, 02 Nisan 2018 tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığına başvuru yapılarak, “müteakip dönemde yaşanabilecek sıkıntılara mahal verilmemesi açısından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli devlet memurlarının periyodik muayene işlemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 1'inci bölüm, Sıhhi İzin Süreleri ve Sıhhi Nedenlerle Ayırma başlıklı 77’nci maddesi kapsamında ve MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesinin 4’ncü bölüm, 1’nci maddesinin, “Hastaneler Tarafından Yapılacak İşlemler” başlıklı c fıkrası kapsamında, beş ana branştan muayeneye tâbi tutulmasına ilişkin hususunun yetkili sağlık kuruluşlarına yayımlanması istenmiştir.

Ayrıca, konu üyemiz vasıtasıyla Kamu Denetim Kurumuna intikal ettirilmiş, Kamu Denetim Kurumu tarafından "Tesis edilen işlemin ortadan kaldırılması” gerektiğine dair 07 Ağustos 2018 tarihli tavsiye kararı Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı konuyu 03 Eylül 2018 tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne, Personel Genel Müdürlüğü ise 18 Eylül 2018 tarihinde Hukuk Müşavirliğine iletmiş ve görüş istemiştir.

Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 16 Ocak 2019 tarihli uygulama emri yayımlanarak, "fikir ağırlıklı işler ile beden ağırlıklı işlerde görev yapan veya yapacak olan personel de aranacak sağlık yeteneklerinin diğer kurumlardaki Devlet memurlarının sağlık yetenekleri ile aynı hale getirilmesinin, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde söz konusu düzenlemeler yapılıncaya kadar Devlet memurlarının periyodik muayenelerinin (Kendi isteği ile gitmek isteyenler hariç) durdurulması” istenmiş ve emir sivil Devlet memurlarına tebliğ edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı karargahı ve bağlıları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına gönderilmiştir.

Sonuç olarak, etkili ve yetkili sendikacılık yapan SAVDES-SEN, üyelerimizin yaşadığı çok önemli bir sorunu daha çözmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Bununla birlikte, SAVDES-SEN olarak bir yıla yakın sürede emek ve destek vererek, takip ve koordinasyonunu yaparak sonuçlandırmamıza ve çözmemize rağmen, maalesef bu konu da, kopyacı ve sahiplenmeci sendikalarca yine sahiplenilmiş, kişinin kendi üyesi olduğu ve yazışmalar yapıldığı gerekçe gösterilerek konunun kendilerince çözümlendiği yönünde üyelerine mesajlar atılmış ve açıklamalar yapılmıştır.

Maalesef, bir emek gaspı ile karşı karşıya kalınmış, yapılan incelemede, ilgili şahısa “Tazminat Davası” açma sözü verilerek kısa bir süre önce kendi sendikalarına üye yaptıkları, ancak sözlerini yerine getirememeleri üzerine şahsın o sendikadan hemen istifa ederek tekrar SAVDES-SEN’e üye olduğu belirlenmiş, bu işlemin Ağustos ayında baştan belli olan sendikamız başarısını sahiplenmek üzere kurgulanmış bir oyun olduğu görülmüştür.

Dolayısıyla, tamamen gerek Bandırma’da gerekse Ankara’da verilen emekler ile SAVDES-SEN üyeliği sürecinde sonuçlandırılan bu konunun SAVDES-SEN başarısı olduğu tartışılmaz bir gerçek olup, bunu birkaç yazı ve yalan vaatle yapılan kısa süreli üyeliği bahane ederek sahiplenen emek hırsızlarına söyleyecek söz bulamıyor, yapılanları başta camiaya ihanet olarak görüyor, müsebbiplerini esefle kınıyor, kendilerini camianın vicdanına bırakıyoruz.

SAVDES-SEN, samimi ve dürüst kadroları ile etkili, aktif ve güvenilir sendika olma çizgisinden ödün vermeden her daim üyesinin yanında olmaya devam edecek, haklı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Artık herkes biliyor ki, yaparsa yine SAVDES-SEN yapar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

    © 22.01.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi