DUYURU

Açıklamalar

MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLEN KURUM İÇİNDEN “MİLLİ SAVUNMA UZMANLIĞINA” ATAMA SINAVINA İLİŞKİN MÜLAKATIN YENİLENMESİNE DAİR UYGULAMA EMRİ YAYIMLANMIŞTIR.

2017 yılında yapılan Milli Savunma Uzmanlığına kurum içerisinden atama yapılmasına yönelik sınava dair mülakat mahkemece iptal edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığınca 11 Şubat 2020 tarihinde, söz konusu mülakatın yeniden yapılmasına yönelik süreç ve uygulama esaslarına ilişkin uygulama emri yayımlanmıştır.

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek mülakatta adaylara, Anayasa, Devlet Teşkilatı, 1325 sayılı Kanun (703 sayılı KHK ile değişik), Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’nci Bölümü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve görev yapılan birime ilişkin bilgi düzeyi 50 puan üzerinden, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 10 puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 10 puan, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 puan, genel yetenek ve genel kültürü 10 puan ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

60 puanı alan adaylar başarılı sayılmakla birlikte, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre belirlenecek başarı sıralamasına göre 262 kişinin ataması yapılacaktır.

Tandoğan’daki MSB Eğitim Merkezinde (Eski Sivil Memur Misafirhanesi) yapılacak mülakata girecek adaylar, uygulama emrinin ekinde yer alan "Milli Savunma Uzmanlığı İçeriden Geçiş Başvuru Formunu" bilgisayar ortamında doldurarak İdari Şubeleri vasıtasıyla 17 Şubat 2020 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğü Memur Atama Şube Müdürlüğüne ulaştırmalıdır.

24 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayacak ve 26 Mart 2020 tarihinde tamamlanacak olan mülakata katılacak tüm personele, SAVDES-SEN Ailesi adına başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 11.02.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi