DUYURU

Açıklamalar

SAVDES-SEN MALATYA BÖLGE ÜST KURUL DELEGE SEÇİM İLANI

1. Tüzüğümüz gereği 15 Temmuz 2020 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen ve resmi rakamlara göre belirlenen üye sayısı esas alınarak, Malatya Bölge için tahsis edilen Genel Merkez Genel Kurulu (Üst Kurul) Delegesi başvuru ve seçim işlemi yapılacaktır.

2. Genel Merkez Genel Kurulu (Üst Kurul) Delegelik başvuru ve seçim işlemi, SAVDES-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulunun 18 Mart 2017 tarih ve 30 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan SAVDES-SEN Seçim Yönetmeliği (http://savdessen.org.tr/seçim_yonetmeligi.html) esaslarına göre yürütülecektir. Örnek formlar yönetmelik ekinde yer almaktadır.

3. Genel Merkez Genel Kurulu (Üst Kurul) Delege adaylık müracaatları 07 Ekim 2021 tarihine kadar alınacaktır. Müracaatlar, Malatya Bölge Koordinatörü Ruhi ARSLANBOĞA’ya elden teslim edilerek veya e-mail adresine PDF formatında taranarak ıslak imzalı gönderilmek suretiyle yapılabilir. Ancak delege adaylığı için müracaat eden üyemizin, müracaatının alındığına dair onaylı “Aday Kabul” belgesini alması gerekmektedir.

4. Yönetmelik gereğince Üst Kurul Delege Seçimlerinde belirlenen delege sayısından fazla aday olmaması durumunda seçim yapılmayacak olup, başvurusu kabul edilen adaylar otomatik olarak Genel Merkez Genel Kurulu (Üst Kurul) Delegesi olacaktır.

5. Belirlenen Genel Merkez Genel Kurulu (Üst Kurul) Delege sayısından daha fazla adayın başvurması durumunda, Malatya Bölge Koordinatörünün duyuracağı tarih ve adreste SAVDES-SEN Seçim Yönetmeliği esaslarına göre Genel Merkez Genel Kurulu (Üst Kurul) Delege Seçimleri yapılacaktır.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 05.09.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi