DUYURU

Açıklamalar

KÖY YANAR, DELİ TARANIR…

2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadi ile başlayan 3600 ek gösterge çalışmaları, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 06 Haziran 2022 tarihinde yaptığı özetle “herkese 600 puan” açıklaması ile tüm beklenti ve umutları yok etmiştir.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunun dışında çok az memur 3600 ek göstergeye ulaşabilmiş, 01 Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolundaki 52 kurumda görev yapan 282 bin memurun büyük çoğunluğunun yer aldığı, toplam 1,8 milyon memur ve 1,3 milyon emeklisi, 3600 ek göstergeye ulaşamamış, ya da 600 puanlık artışla sadece 118 ila 156 TL emekli maaşı artışı reva görülerek yok sayılmıştır.

4688 sayılı Kanun ile sendika ve konfederasyonlara “üyelerinin mali ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek” görevi verilmiştir.

Ancak, sendika ve konfederasyonların, büyük mağduriyet yaratan 3600 ek gösterge çalışmalarının düzeltilmesi için mücadele etmesi ve sahaya çıkarak eylem yapması, sesini yetkililere duyurmaya çalışması gerekirken, kimisinin üyesinin sendika aidatını artırmaya kimisinin ise üye devşirmeye çalıştığını hayretle izliyoruz.

3600 ek gösterge mağduriyetlerini bir kenara bırakan bizle aynı hizmet kolundaki bir sendikanın başkan ve yönetim kurulunun, Bursa ve Balıkesir civarında ziyaretler yaptığını, ziyaretlerde bizlere iftira atarak, üyelerimize kahvaltı vb. tekliflerde bulunarak ve “MSB’de yetkiyi almaya az kaldı, yetkiyi alıp görevde yükselme sınavı açtıracağız” şeklinde vaatlerde bulunarak üye devşirme ve kaydı yaptıklarını görünce aklıma “Köy yanıyor, deli saçını tarıyor.” atasözü geliyor.

Bu atasözü, "toplumda infial yaratabilecek bir olay yaşanırken kişinin umursamazlığını" tanımlamak için kullanılır ki tam da konumuzu özetliyor.

Siz ne yaptınız derseniz? SAVDES-SEN olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 15 Mart 2022 ve 13 Haziran 2022 tarihlerinde iki ayrı eylem yaptık. Siyasi Parti ve TBMM ziyaretleri, basın açıklamaları, twitter eylemi ve TV Programları ile konunun hassasiyetini anlatmaya çalıştık. Hazırladığımız rapor ve manifestomuzu yazılı olarak, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ PARTİ Genel Merkezleri ve TBMM Grup Başkanlarına üst yazı ekinde gönderdik, görüşlerimizi ve tekliflerimizi ilettik. Sonuç almak için, eylem planımız dâhilinde mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz.

Bu arada, ortalık yangın yeri iken saçını tarayan iftiracı sendikanın yöneticilerine SAVDES-SEN’i tekrar hatırlatayım.

SAVDES-SEN kurulduğu günden beri Milli Savunma Bakanlığının yetkili sendikasıdır. Öylede kalacaktır. Üyeye sayı olarak bakan zihniyet çökecek, atılan iftiralar ve yalanlar ayağınıza dolaşacak, sizin söyleminizle fark kapatılamayacak kadar açılacaktır.

Yapılanlara gelinde; 2015 yılındaki Görevde Yükselme Sınavı ile 2017 yılındaki “Milli Savunma Uzmanlığına Kurum İçinden Atama Sınavı” SAVDES-SEN’in yetkili olduğu dönemde yapılmıştır. Bu sınavlarda görevde yükselen personel sayısı, aynı dönemde tüm kuvvetlerde görevde yükselen personelin en az iki katıdır. Ancak, neredeyse tamamı Sime-Sen üyesi olan memurları, hazır açılmış olan “Milli Savunma Uzmanlığına Kurum İçinden Atama Sınavına” başvurmasını dahi sağlayamadınız.

Genelkurmay Başkanlığında 2017 yılında yapılan “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığına Kurum İçinde Atama Sınavı” ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” Genelkurmay Başkanlığında yetkili olduğumuz dönemde yapılmıştır.

Kuvvetlerdeki Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının açılmasına olan katkımız ve desteğimizi herkes biliyor. Sosyal medyadaki açıklamaları okumanız bile bunun teyidi için yeterlidir.

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav duyurusunu yapmış, Milli Savunma Bakanlığı ise yönerge değişikliğinin Resmi gazetede yayımını müteakip 2022 yılı sonbaharında planlamıştır. Bu bilgi de iftira ve vaatlerinizi çürütmek için yeterlidir umarım.

Hafızaları tazelemek için biraz da bilgi ekleyeyim:

* Millî Savunma Bakanlığının Taşra Teşkilatında görev yapan nitelikli personelin özlük haklarının iyileştirilmesine imkân vermek maksadıyla, “Savunma Hizmetleri Uzmanı” kadrosu ihdas edilmesi sağlanmıştır. Kurum içinden atama yapılması ile uygulama yönetmeliği çalışmaları devam etmektedir.

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri birliklerde görevli Devlet memurlarının ada tazminat oranları % 10 ila % 30 aralığında artırılması sağlanmıştır.

* Askerlik Şubelerindeki icap nöbetinin kaldırılması sağlanmıştır.

* Nöbetten muafiyetine ilişkin 24 yıl hesabına askerlik hizmetinin dâhil edilmesi konusunda uygulama emri yayımlanması sağlanmıştır.

* Devlet memurları ve uzman erbaşlar için daha önce belirlenen %5 lojman kullanım oranı 29.06.2018 tarihinde %10’a, 04.11.2020 tarihinde ise %15’e çıkarılması sağlanmıştır.

* Sözleşmeli Devlet Memuru statüsündeki personelin lojmanlardan faydalanması sağlanmıştır.

* Ankara dışından sınava gelen personelin idari izinli sayılmasına ve harcırah verilmesine ilişkin girişimlerimiz sonucunda, Ankara dışından gelen personel izinli sayılması ve yol ve iaşe bedeli verilmesi sağlanmıştır.

* Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli personele tayin bedeli verilmesine yönelik mevzuat değişikliği gerçekleştirilmiştir.

* Devlet Memurlarının kendi isteği dışında periyodik muayeneye gönderilmemesi yönünde uygulama emri yayınlatılması sağlanmıştır.

* Devlet memurları hastaneye giderken, Muayene İstem Belgesi talep edilmemesi hususu ilgili yönergede hüküm altına alınması sağlanmıştır.

* Jandarma Genel Komutanlığı sosyal tesislerinin Devlet memurları ve ailelerine de tahsis edilmesi için uygulama emri yayımlanması sağlanmıştır.

* Marmara Ereğlisi Özel Eğitim Merkezi ile Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerden (Anamur, Ürgüp, Şarköy) Devlet memurları ve ailelerine de tahsis edilmesi için uygulama emri yayımlanması sağlanmıştır.

* TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezine girişlerde Devlet memurlarının hak sahibi aile fertleri ile emekli olan Devlet memurlarının yararlanması hususu ilgili Yönergede gerekli düzenlemeler yapılması sağlanmıştır.

* Özellikle Kara Kuvvetlerin Komutanlığı birliklerinde uygulanan içtima uygulamasının kaldırılması konusunda uygulama emri yayımlanması sağlanmıştır.

* Devlet memurlarının yıllık, refakat vb. izinlerinin esasa bağlanmasına yönelik uygulama emri yayımlanması sağlanmıştır.

* İdari izin ve bayram tatillerinin yıllık izinlerden düşülmesi, refakat izinlerinin yıllık izinden düşülmemesi ve yıllık izin ertelemelerinde dilekçe yazılmasına gerek bulunmadığı konusunda Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan Uygulama Emri kapsamında, Kuvvet Komutanlıklarınca da söz konusu uygulama emirlerinin yayımlanması sağlanmıştır.

* Libya Görev Grubu Komutanlığında görevlendirilmek üzere; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından toplam 53 sivil Devlet memuru yurtdışı geçici görev kadrosu açılmıştır.

* Milli Savunma Bakanlığının yeni teşkilat yapısına göre çıkarılan ve 17 Aralık 2020 tarihinde onaylanan “Teşkilatlanma ve Kadro Hazırlama Yönergesi” ile özetle; yaşanan kişiye özel ya da keyfi kadro ve kadro tanım formu düzenlemelerinin önüne geçilmiş, aynı kadronun farklı kuvvetlerde farklı sınıflarda düzenlenmesinin ve kadro görev, yetki ve sorumlulukları dışındaki işlerin görev kapsamına alınması engellenmiş, haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiş ve askerî kurum amirliklerine verilen mesai saatleri belirleme yetkisi kaldırılmıştır.

TBMM’ye sunulan iki ayrı Kanun teklifinden hiç bahsetmiyorum bile. Detayları www.savdessen.org.tr adresinden görebilirsiniz.

Değerli arkadaşlarım;

“İş bilenin kılıç kuşananındır.”, “Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz” demiş atalarımız. Güneşin balçıkla sıvanmayacağını, lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini de hepimiz biliyoruz.

Saç tarayan sendikacılar, siz de biliniz ki SAVDES-SEN kazanımlarını sahiplenerek, sıkıştığınızda iftira atarak, yalan söyleyerek yaptığınız sendikacılık “yalancının mumu gibi yatsıya kadar” sürer.

Sizden tek isteğimiz gölge etmeyin. Bırakın saç taramayı. "Sendikacılık ve başkancılık" oyununuzu az ötede oynayın.Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 17.06.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi