MAKALE

Açıklamalar

SENDİKACILIK VE İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜK ELMALAR

İnsanlar ilkçağlardan bu güne, kendi başlarına karşılayamadıkları ihtiyaçlarını gidermek, gerçekleştiremedikleri amaçlarını gerçekleştirmek ve çözemedikleri sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli örgütler kurmuşlardır.

Kurulan örgütler, iyi yapılandırılması ve etkin hale getirilmesi halinde, oluşturulan sinerji ile üyelerinin iş hayatını kolaylaştırmakta ve hayat standardını yükseltebilmektedir. Bir sivil toplum örgütü olarak sendikalarda da durum aynıdır.

Her ne kadar bazı kişi ve odaklarca ısrarla görmek istenmese de, örgütlenme sürecinde yaşanan onca zorluğa rağmen; sendikalar kurulduktan sonra sivil devlet memurlarının iş hayatında olumlu yönde küçümsenemez değişiklikler olduğu, sağlanan hukuk ve danışmanlık destekleri ile çok sayıda hak kaybının ve mağduriyetin önlendiği, üst yöneticiler ile kurulan diyaloglar ile çalışma barışının sağlandığı, verilen eğitimler ve çıkarılan yayınlar ile toplum bilincinin geliştiği yadsınamaz bir gerçektir.

Bunun yanında, sivil devlet memurları camiasının sendikalar vasıtasıyla; hükümet, TBMM, kurumlar, siyasi partiler vb. her platformda temsil ediliyor olması, üst düzey törenlere, toplantılara ve resepsiyonlara davet edilmesi, taleplerinin TV, gazete vb. basın yayın organlarında yer alması artık bazı şeylerin değiştiğinin ve statü yükselişinin bir göstergesidir.

Ayrıca, gösterilen özverili, basiretli ve etkin mücadele, doğru proje yönetimi, ortaya konular haklı gerekçe ve argümanlar neticesi, basın ve sosyal medyaya da yansıdığı üzere, tarihimizde ilk defa tamamı sivil devlet memurlarını ilgilendiren 18 maddelik torba yasa teklifi TBMM’ye sunulmuştur.

İşte kısa sürede sağlanan bu gelişmeler ortak çıkar etrafında örgütlenmenin gücünü göstermektedir. Önümüzdeki süreçte projeler ile ilgili çok daha güzel nihai sonuçlar alınacak, hak ve adalet adına önemli gelişmeler sağlanacaktır.

İşte bu mücadeleler devam ederken, olanca zorluk yetmiyormuş gibi bir de içimizdeki ÇÜRÜK ELMALARLA uğraşmak durumunda kalıyoruz.

Sendikal sürecin başından beri her sendika içinde olmuş, ancak hiçbir başarı elde edemediğinden ilerleyememiş ve içindeki hırslara yenik düşmüş ÇÜRÜK ELMALAR, içinde bulundukları örgütlere ihanet etmişlerdi. Malumunuz…

Ocak 2018 ayında yapılan seçimlerde hemen hemen hepsi yönetim kurullarına aday olmuşlar, seçilemeyince ihanet yolunu seçip bulundukları sendikalardan ayrılmışlar, karalamalar ile yakın çevresini de istifa ettirmişler, sonra farklı örgütlerden ayrılan bu ÇÜRÜK ELMALAR bir araya gelip yeni sendika oluşturup, kolay yoldan MAKAM VE MEVKİLERİNE ulaşmışlardır. Bunların örgütlenmedeki ortak çıkarının hak ve adalet yerine MAKAM VE MEVKİ olduğu gayet açıktır.

Malumunuz, ideolojik olmayan örgütlerde üye yöneltme-güdülemenin en önemli yolu SLOGAN geliştirmektir. Slogan da hazır. BİRLEŞME…

Hiç sorgulamadan, yolsuzluk ve ihanet nedeniyle savcılığa verdiğimiz içimizdeki diğer ÇÜRÜK ELMALARA da kucak açarak ve işbirliği yaparak yeni amaç ve niyet ortaya konuldu. Yeni amaç üye artırmak, yani aidat…

Tutturduklara slogana kendileri de inanmıyor ama kullanmak işlerine geliyor, biliyoruz. Çünkü başka söylem yok. Eylem ve söylemlerinin farkında bile değiller. Yazdıklarını, açıklamalarını bir kez daha okusunlar ne demek istediğimi anlarlar. Birleşmek ile başlayan açıklamaların da bile suçlamalarla devam eden biz birleşmek istemiyor, çok üye istiyoruz teması var. Camiayı kandırdıklarını sanıyorlar da deve kuşu misali kafaları hariç her şeyleri ortada…

Bir yazar makalesinde, “Müsait toprağınız, paranız, uzmanlığınız, azminiz varsa bin dönümlük bir araziyi elmalık yapabilirsiniz. Lakin bir tek çürük elmayı taze elma yapamazsınız.” demiş. İmzamı atarım. “Çürük elmadan bırakın taze elmayı sirke bile olmaz.”

Malumunuz, çürük olan elma ağaçtan düşer. Düştükleri yerde çürümeye devam ederek, bulundukları yerde sinek-böcek üreterek ağacın sağlam meyvelerine kısmen de olsa zarar verir, ancak zamanla toprağa karışıp dalından düştükleri ağaca gübre olur. Bu nedenle, biz de ÇÜRÜK ELMALARIN ürettikleri sineğe, yalana dolana, karalamalara sabrettik.

Camia, sendikal mücadele anlamında ÇÜRÜK ELMALARDAN artık kurtulmuştur. Camia müsterih olsun. Bir daha içine sokarak camiayı yeni bir ihanetle karşı karşıya bırakılmayacaktır.

Ancak, camianın lokomotif iki kurum sendikası, güç birliği, ortak mücadele vb. konularda en akılcı yolu bulacak, ÇÜRÜK ELMALARDAN kurtulmanın gücü ile hak ve adalet arayışını sürdürecektir.

Değerli Arkadaşım artık sıra sizdedir. Makam ve mevki için camiasına ihanet eden, hiçbir makamın ve kimsenin muhatap almadığı ÇÜRÜK ELMA-SEN’i kaçınılmaz son olan kaderi ile baş başla bırakma zamanı gelmiştir. Kendi geleceğiniz için gereğini yapınız. Saygılarımla.

Tuncay CENGİZ.
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 05.10.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi