DUYURU

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE KRONİK HASTALIK NEDENİYLE İDARİ İZİN KULLANACAKLARA DAİR AÇIKLAMA

COVİD-19 salgını ile ilgili normalleşme kararları doğrultusunda yayımlanan 29 Mayıs 2020 tarih ve 31139 Sayılı Resmi Gazetede (1’inci Mükerrer) 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre; daha önce yayımlanan 2020/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış, dolayısıyla kamuda esnek çalışma sona erdirilmiş, ayrıca yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılmış, idari izinli sayılan personelin amirinin emri dışında görev mahallinden ayrılmayacağı, hizmetine ihtiyaç duyulanların ise çağrıldıkları anda görevlerine dönmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığınca, 04 Haziran 2020 tarihinde iki ayrı uygulama emri yayımlanmıştır. Buna göre;

* Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda çalışan personelden, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve Milli Savunma Bakanlığınca 22 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen listede belirtilen kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılması,

* 24 ila 32’nci haftasında olan hamileler ile eşi bizzat pandemi merkezlerinde görev yapanların idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Emirler 05 Haziran 2020 sabahı itibariyle birimlere gönderilmiştir.

Bu emirlerin en önemli özelliğinin, 4 gündür yaşanan e Nabız karmaşasını önlemesi, aynı şekilde kronik hastalık tanı kodları ile ilgili karmaşayı çözmesi, ayrıca eşi bizzat pandemi merkezlerinde görev yapanların idari izinli sayılması olduğu değerlendirilmektedir. Emirlere göre, Milli Savunma Bakanlığınca Sağlık Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda 22 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan yazı ekindeki idari izin verilecek kronik hastalıklar listesi geçerli görülmüş, ilaç raporu dahil eldeki mevcut raporların verilmesi idari izin için yeterli görülmüştür.

Ancak, bir kez daha belirtmek isteriz ki, idari izinli personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı, hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine döneceği hem genelgede hem de uygulama emrinde mevcuttur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 05.06.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi