DUYURU

Açıklamalar

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak ilan edildi. Bizler, açlık sınırında ücrete reva görülen memurlar olarak, artık seçim vaadi değil sonuç görmek istiyoruz. Ülkenin büyümesinden pay almak, insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına kavuşmak, emekli olduğumuzda başımızı sokacağımız bir ev sahibi olmak istiyoruz.

Şu süreçte, hükümet tarafından, torba yasa hazırlıklarının yapıldığını biliyoruz. Bu torba yasada adalet istiyoruz. Memurlar yok sayılmasın diyoruz.

TBMM kapanmadan önce, hazırlıkları yapılan son torba yasa çerçevesinde:

• 110.000 kişiden oluşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel herhangi bir şarta tabi tutulmaksızın eğitim ve mesleklerine uygun sınıflara geçirilmeli,

• Büyük beklentilere neden olan 3600 ek gösterge düzenlemesindeki adaletsizlikler giderilmeli, yüksek öğretimli birinci dereceye gelmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmeli, tazminat yansıtma oranları yeniden düzenlenmeli ve artırılmalı, eğitim, hizmet süresi vb. nedenlerle birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklilerine 1200 TL ek ödeme verilmeli, 2008 yılı sonrası göreve başlayan personelin emekli maaşı bağlama sistemi 2008 öncesi görevde olan personel ile eşitlenmeli,

• Ülkemizin 2021 yılında %11,4, 2022 yılında ise %5,6 oranında büyüdüğü dikkate alınarak, Devlet memurlarınınGayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla içindeki payının korunabilmesi için ücretlere toplam %17,96 oranında büyümeden pay (refah payı) verilmeli,

• Eşit işe eşit ücret yerine benzer kadroya eşit ücret uygulamasına dönüşen 666 sayılı KHK’nın 12’nci maddesi yeniden gözden geçirilmeli, ücretlerde bozulan adalet ve hakkaniyet yeniden sağlanmalı,

• EYT ve prim borçlarının yapılandırılması nedeniyle iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, “Sosyal Güvenlik Tazminatı” veya “Özel Hizmet Tazminatları %50 artırımlı” ödenmeli,

• Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara “%40 oranında Sivil Memur Tazminatı” yeniden verilmeye başlanılmalı,

• Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara kurumlarda fazla çalışma karşılığı üniformalı personele verilen “Asayiş Tazminatı” verilmeli,

• Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafazalar Genel Müdürlüğünde görevli memurlara yılda 45 gün olacak şekilde “Fiili Hizmet Süresi Zammı-Yıpranma” verilmeli,

• Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında görevli personele “Mali Hizmetler Tazminatı” verilmesi sağlanmalı diyor, sadece hakkımızı istiyoruz. Özetle, çağdışı kalmış Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, ücretlerde ve ek göstergede adalet ve hakkaniyetin sağlanması, 666 sayılı KHK ile elimizde alınmış hakların iadesi hakkımızdır diyor, yüzbinleri bulan ailelerimiz ile birlikte sonuç bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 15.03.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi