İZİN SORUNLARI

Açıklamalar

K.K.KOMUTANLIĞINDAKİ İZİNLERE İLİŞKİN SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarına verilen refakat izinleri, mesai günlerine denk gelen tatil günlerine ilişkin sürelerin yıllık izine dâhil edilmemesi ve izinlerin ertelenmemesine ait uygulamalarda tereddütlerin bulunması nedeniyle, yaşanan mağduriyetlere ilişkin Sendikamıza iletilen şikâyetler üzerine yapılan görüşme, yazışma ve toplantılar sonucunda; öncelikle Milli Savunma Bakanlığında, akabinde Jandarma Genel Komutanlığında şimdi de Kara Kuvvetleri Komutanlığında uygulama emirleri yayımlanarak bir kazanıma daha imza atılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan 25 Şubat 2019 tarih ve 32567820-900-E: 85967 sayılı uygulama emrinin, kuvvet komutanlıklarınca da yayımlanması konusunda Sendikamızın 17 Mayıs 2019 tarihli ve 537 sayılı ve “Devlet Memurlarının İzinleri Hk.” konulu yazısı karşılık bulmuş, Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan 25 Şubat 2019 tarihli uygulama emri esas alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca da 10 Temmuz 2019 tarihli, 12640438-045.99-1652461 sayılı “Devlet Memurlarının İzinleri” konulu uygulama emri yayımlanmıştır.

Devlet memurlarının yıllık izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen esaslara göre kullandırılmaktadır. Ancak söz konusu Kanunda izinlerin kullanılmasına ilişkin uygulamalarda yaşanabilecek sorunlara yönelik olarak; yönetmelik, genelge, yönerge ve uygulama emirleri ile çözülmektedir. Bu kapsamda yayımlanan uygulama emirleriyle;

Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi, yıllık izin verilmiş ise yıllık izinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura kullandırılması gerektiği,

Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı anne, baba, eş ve çocuklar ile kardeşlerinin hastalıkları nedeniyle, muayene veya muayene sonrası hastanın tetkik ve tahlillerinde geçirdiği sürelerde izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği,

Bir önceki yılın kullanılmayan yıllık izninin kullanılması Devlet memurları açısından kanuni bir haktır. Bu izin, içinde bulunulan yılın yıllık izniyle birleştirilerek veya kısım kısım kullanılabilmekte olup yıllık iznin devri ile ilgili dilekçe istenmesinin Kanuna aykırı olduğu, izin işlemlerinin 657 sayılı Kanunda ve Devlet Personel Başkanlığının konu hakkındaki görüşleri çerçevesinde yürütülmesini emredilerek, bu sorun çözmüş ve mağduriyet giderilmiştir.

Sonuç olarak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca; sivil Devlet memurlarının izinlerine ilişkin olarak, kanun, yönetmelik, genelge, yönerge ve uygulama emirleri çerçevesinde, yıllık, mazeret, hastalık, refakat, aylıksız ve diğer izinlerin uygulanmasına yönelik olarak, amirlerin ve sivil Devlet memurlarının başvuru kaynağı olarak kullanabileceği ve istenildiğinde her an ellerinin altında bulunabilen, son yapılan düzenlemeler ve güncellemeleri de kapsayan ve örneklerle desteklenen bir “Uygulama Emri” yayımlanmış, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığında da aynı emrin yayımlanması beklenmektedir.

SAVDES-SEN’in sorunu kısa sürede çözüme kovuşturması, sadece yetkinin değil etkili girişim ve iletişim yapmanın bir sonucudur. Camiamıza hayırlı olsun.

SAVDES-SEN ilk gün söz verdiği gibi, üyelerinin güvenini her zaman kazanarak başarılara üyeleriyle birlikte imza atan, dürüst ve tecrübeli kadroları ile gerçek ve çözüm odaklı hak mücadelesini sürdürerek, sivil memur camiasının tek umudu olmaya devam edecektir.

Bu vesile ile camiamızı; üyelerini aidat, geçim kaynağı ya da sayı görmeyen, gerçek ve samimi hak mücadelesinin yürütüldüğü sendikamızın güvenilir ve dürüst kadrolarımızın yanında olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 09.03.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi