DUYURU

Açıklamalar

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

1. Savunma ve güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2015 yılından bu güne kadar yapılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılmasına yönelik taleplerimizi Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız ve Sayın Kurmay Başkanımıza yaptığımız ziyaretlerde gündeme getirmiş, ayrıca yazılı başvurular ile konuyu sürekli gündemde tutarak, nihayetinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Uygulama Emri 04 Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

2. Sınav Uygulama Emriyle;

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Devlet memurlarının katılacağı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 10 Eylül 2021 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’nde yapılacağı planlanmıştır.

b. Adayların yazılı sınav öncesi ve sonrası yapacakları işlemlere yönelik “Yazılı Sınav Uygulama Duyurusu” ile kesin sınav tarihi ve ücretlerinin daha sonra Kara Ağı Per.Bşk.lığı ana sayfasından tebliğ niteliğinde yayımlanacağını, ayrıca tebliğ yapılmayacağı bildirilmiştir.

3. Görevde yükselme kadroları ve sınav konuları ile soru sayılarına ilişkin olarak;

a. Görevde Yükselme Sınavına; Müdür (3), Uzman Memur (76), Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (25), Depo Ambar Memuru (2), Mal Hesap Sorumlusu (9), Muhasebeci (7) unvanında kadroların bulunduğu,

b. Unvan Değişikliği Sınavına; Avukat (11), Bilgisayar Mühendisi (6), Elektrik/Elektronik Mühendisi (5), Endüstri Mühendisi (8), Kimya Mühendisi (4), Elektrik Teknikeri (5), Sıhhi Tesisat Teknikeri (5), Elektrik Teknisyeni (6), Sıhhi Tesisat Teknisyeni (6), unvanında kadroların bulunduğu,

c. Sınava girecek tüm adaylara; T.C. Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 DMK, Türk Dil Bilgisi, MSB Resmi Yazışma usulleri ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Meslek Etiği ve TSK Görevli Memurların Disiplin Kurulu Yönetmeliği hükümleri kapsamında, Unvan Değişikliği Sınavına girecek adaylara ise yukarıda belirtilen genel konulardan40 soru, mesleki konulardan ise 60 sorunun sorulacağı kararlaştırılmıştır.

4. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde aranan genel ve özel şartlarının yanı sıra;

a. Bu sürenin en az altı ayını Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçirmiş olması, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması,

b. Söz konusu kadrolara ilişkin istenilen öğrenim mezunu olması,

c. Belirtilen başvuru tarihini müteakip (Genel Evrak birimine giriş tarihi esas alınacaktır.), gelmesi halinde evraka işlem yapılmayacağı,

ç. Personelin başvuru tarihi itibariyle en üst öğrenim durumunun dikkate alınacağı,

d. Engelli personelin hizmet sürelerine ilişkin bu yönetmelikte belirtilen sürelerin aranacağını,

e. Aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlardan sadece biri için başvurabileceği,

f. Aylıksız izinde bulunanların sınava katılmalarının mümkün olduğunu, emrin ilgili personele tebliği ile müracaatlarının alınmasının sağlanacağı duyurulmuştur.

5. Müracaatların 07-11 Haziran 2021 tarihleri arasında Kara Ağı PYBS üzerinden girilmesinin sağlanması ile müracaata esas evrakın EYS-II üzerinden en geç 16 Haziran 2021 tarihine kadar K.K.K.lığında bulundurulması gerektiği duyurulmuştur.

6. SAVDES-SEN olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sınav duyurusunun yapılmasını müteakip, konusunda uzman ve deneyimli yayın evimiz ile birlikte sınava hazırlanan ve başarılı olmayı hedefleyen adayların hazırlık sürecini en etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla yüzde yüz güncel kaynak kitap hazırlanarak üyelerimize ücretsiz ulaştırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 04.06.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi