DUYURU

Açıklamalar

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNİN HİZMET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DUYURU

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili maniple edilmiş bazı bilgilerin sosyal medyada yer alması ve bazı sendikaların personele yanlış yada eksik bilgi yayması nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılıp İçişleri Bakanlığına bağlanması ile oluşan mevzuat boşluğunun giderilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığınca Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ve görüşe sunulmuştur.

Söz konusu Yönetmelik Taslağının incelenmesi sonucunda, yetkili sendika olarak; üyelerimize sıkıntı yaratabilecek hususların yeniden düzenlenmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla, 21 Eylül 2018 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığına yazılı görüş ve öneriler bildirilmiş, akabinde yapılan görüşme ve girişimlerimiz çerçevesinde;

Mesleki görgü ve nezaket,

Hitap şekli,

Esas duruş,

Selamlama, maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Detaylar EK’teki tabloda belirtilmiştir.

Ancak, Yoklamalar ile ilgili maddede istenilen şekilde düzenleme yapılmaması üzerine “Yoklamalar” başlıklı 25’inci maddesinin (5)’inci fıkrasında yer alan; Devlet memurları amirlerinin katılımlarını emrettikleri tüm tören, toplantı ve yoklamalara katılırlar.” hükmünün iptaline ilişkin 20 Kasım 2019 tarihinde Danıştay 5’inci Dairesinde 2019/5689 dosya numarası ile “DAVA AÇILMIŞTIR” Dava süreci tarafımızca takip edilmektedir.

SAVDES-SEN HER ZAMAN OLDUĞU; GİBİ ÜYE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ZAMANINDA REAKSİYON GÖSTEREREK, SORUNLARI ÇÖZMEKTE VE ÇÖZMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 13.12.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi