DUYURU

Açıklamalar

KAMUDA TEKRAR ESNEK ÇALIŞMAYA GEÇİLDİ.

COVİD-19 salgını nedeniyle başlatılan ve normalleşme süreci ile 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle kaldırılan kamuda esnek çalışma yöntemi, 26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tekrar getirilmiştir.

Söz konusu genelgeye göre; COVİD-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla, çalıştırma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı getirilmiştir.

Esnek çalışmaya dair usul ve esaslar; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkin kamu kurum ve kuruluşları için Bakan tarafından, taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) için Vali tarafından belirlenecektir. Söz konusu bu yetki devredilebilecektir. Esnek çalışan personel fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.

Ayrıca, esnek çalışma kapsamındaki personel idari izinli sayılsa da, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Bu aşamada, esnek çalışmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca uygulama emri yayımlanacak, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yetki devri yapılması beklenmektedir. Daha önceki uygulamalara bakıldığında, bu sürecin taşra dahil tamamlanmasının bir haftayı bulabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 25.08.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi