DUYURU

Açıklamalar

CUMHURBAŞKANLIĞINCA, KAMUDA İDARİ İZİNLER İLE İLGİLİ 2020/8 SAYILI GENELGE YAYIMLANMIŞTIR.

28 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme kararları kapsamında, 29 Mayıs 2020 tarih ve 31139 Sayılı Resmi Gazetede (1’inci Mükerrer) 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu karara göre, daha önce yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yürürlükten kaldırılmış, dolayısıyla kamuda esnek çalışma sona erdirilmiş, ayrıca; yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığı ve MİT'te çalışanlar hariç) ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar, idari izinli sayılmıştır. Ancak, idari izinli sayılan personel amirinin emri dışında görev mahallinden ayrılmayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının 13 Mart 2020 tarihli ve Sayı: 66836956-010.07.01-E.12362 sayılı ve “İdari İzin” konulu talimatı, Cumhurbaşkanlığınca 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış, dolayısıyla hamileler, yasal süt izni kullananlar engelliler ve okul öncesi veya okul çağında çocuğu bulunan annelerin kullandıkları idari izinler 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 29.05.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi