DUYURU

Açıklamalar

SENDİKA HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatında yapılan değişiklikler kapsamında, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kurum kodları yeniden düzenlenmiş olup, “Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu” altında, örgütlenilen kurum kodları aşağıda belirtilmiştir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 07

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 42

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 43

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 45

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 44

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 40

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 41

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 46

Diğer taraftan, her ne kadar Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı “Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu” altında gösterilse de, DANIŞTAY 10’uncu Dairesinin 04 Kasım 2019 tarih, Esas No:2014/5875, Karar No:2019/7351 sayılı Kararı gereği, anılan yönetmelikte tekrar değişiklik yapılarak, “Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu” altına alınacak olup, buna yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) nezdinde girişimde bulunulmuş olup, mahkeme kararı gereği değişikliğin İdari Yargılama Usul Kanunu gereği en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılması beklenmektedir.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 22.02.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi