İZİNLER HAKKINDA

Açıklamalar

HV.K.K.'DAKİ İZİNLERE İLİŞKİN SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR

SAVDES-SEN olarak; refakat izinleri, mesai günlerine denk gelen tatil günlerine ilişkin sürelerin yıllık izine dâhil edilmemesi ve izinlerin ertelenmesine ait uygulamalarda tereddütlerin bulunması nedeniyle, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı yetkili Sendikası olarak yapılan girişimler sonucunda, Milli Savunma Bakanlığında yayımlanan uygulama emirleri ve 17.05.2019 tarihli yazımızla, “Devlet memurlarına verilen refakat izinleri, mesai günlerine denk gelen tatil günlerine ilişkin sürelerin yıllık izine dâhil edilmemesi ve izinlerin ertelenmemesine” ilişkin 3 başlıkta ki talebimiz çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sonra şimdi de Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 02.08.2019 tarihli ve 69489096-126-939/104769 sayılı yazısı ile “Sivil Memur İzinleri” konulu uygulama emri yayımlanarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderilerek bir kazanıma daha imza atılmıştır.

Sonuç olarak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca; sivil Devlet memurlarının izinlerine ilişkin olarak, kanun, yönetmelik, genelge, yönerge ve uygulama emirleri çerçevesinde, yıllık, mazeret, hastalık, refakat, aylıksız ve diğer izinlerin uygulanmasına yönelik olarak, amirlerin ve sivil Devlet memurlarının başvuru kaynağı olarak kullanabileceği ve istenildiğinde her an ellerinin altında bulunabilen, son yapılan düzenlemeler ve güncellemeleri de kapsayan ve örneklerle desteklenen bir “Uygulama Emri” yayımlanmıştır.

SAVDES-SEN’in sorunu kısa sürede çözüme kovuşturması, sadece yetkinin değil etkili girişim ve iletişim yapmanın bir sonucudur. Camiamıza hayırlı olsun.

SAVDES-SEN ilk gün söz verdiği gibi, üyelerinin güvenini her zaman kazanarak başarılara üyeleriyle birlikte imza atan, dürüst ve tecrübeli kadroları ile gerçek ve çözüm odaklı hak mücadelesini sürdürerek, camianın tek umudu olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 07.08.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi