DUYURU

Açıklamalar

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE KONAKLAMA ÜCRETİ ARTIRILMIŞTIR.

Sorumlu sendikacılık anlayışı ile, üyelerimizin yaşadığı her soruna çözüm bulma amaç ve gayretlerimiz çerçevesinde, geçici görevlendirmelerde yaşanan harcırah ve konaklama ücreti yetersizliğini her platformda dile getirmiş, konu hakkında hükümet, siyasi kurumlar ve ilgili kurumlar nezdinde yazılı ve sözlü girişimlerde bulunmuştuk.

AK Parti Grubu tarafından 25 Mart 2022 tarihinde TBMM’ye verilen ve 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” Geçici 2’inci Maddesinde; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” ibareleri “%180 artırımlı miktarı” şeklinde, “%50’si” ibaresi “%95’i” şeklinde, “%40’ı” ibaresi “%75’i” şeklinde uygulanır.” hükmü yer almıştır.

Buna göre; 62 TL olan en düşük harcırah ücretinden hesaplanacak günlük konaklama ücreti ilk 10 gün için 93 TL yerine 173,6 TL’ ye çıkarılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

SAVDES|SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 15.04.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi