DUYURU

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA “GARNİZON TERKLER” İLE İLGİLİ UYGULAMA EMRİ YAYIMLANMIŞTIR.

Milli Savunma Bakanlığınca 17 Mart 2020 tarihli emir ile COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL VE KURUMSAL TEDBİRLER yayımlanmış, tedbirlerin tüm birlik, karargâh ve kurumlarca hassasiyetle uygulanması emredilmiştir.

Söz konusu emir ekinin 13’üncü maddesi kapsamında, "Garnizon dışı çıkışların, her ne sebeple olursa olsun, Kuvvet Komutanının müsaadesi ile yapılması" istenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığınca aynı konuda yayımlanan 19 Mart 2020 tarihli ikinci emirle ise; “Bu madde hükmünün uygulanması kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı personeli için ilgili Bakan Yardımcısının, Genelkurmay Başkanlığı personeli için Genelkurmay İkinci Başkanının ve Milli Savunma Üniversitesi personeli için Milli Savunma Üniversitesi Rektörünün yetkili olduğu” bildirilmiştir.

Anılan emirlerde belirtilen hususların hassasiyetle uygulanması bireysel ve kurumsal sorumluluk olup, bu bağlamda, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden bu salgından korunmak için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan esaslara uyulması gerekli olup, tüm personele COVID-19’dan uzak sağlıklı günler dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 19.03.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi