duyuru

Açıklamalar

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU ANKARA’DA BÜYÜK DEVLET MEMURLARI MİTİNGİ DÜZENLEDİ

Kamu Birliği Konfederasyonu, Temmuz maaş zamları öncesinde 29 Haziran 2024 tarihinde Ankara Anıtpark’ta BÜYÜK MEMUR MİTİNGİ düzenledi.

Anıtkabir ziyaretini müteakip, alanda toplanan memurların iştiraki ile miting coşkulu bir şekilde başlamış, Filistin ve Doğu Türkistan, Kerkük gibi bölgelerde zulüm gören mazlum soydaşlarımız için barış güvercinlerinin uçurulmasını müteakip, Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman KAYA tarafından bir konuşma yapılmıştır.

Konuşmalarında, yoksulluk sınırı üzerinde ücret, giyecek, yiyecek, aile, ölüm ve doğum yardımlarının yeniden düzenlenmesi, 3600 ek göstergede adalet, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, özgürlükçü bir sendika kanunu ile çağdaş bir Devlet Memurları Kanunu düzenlenmesi, mülakatların kaldırılması, teknik personel, kamu şefleri vesözleşmeli personel sorunlarının giderilmesi, bürokrasinin sendikalara olan baskısının kaldırılması, kamuda şiddetin son bulması gibi konuları dile getiren Genel Başkan Osman KAYA, sık sık sloganlar kesilen konuşmalarında kalabalığa hitaben “Bizler hak aramaya değil, hakkınızı almaya geliyoruz” ifadelerini kullanmıştır.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Akabinde sırasıyla; ADALET-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Niyaz DÜLGER, SAVDES-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay CENGİZ, DİVA-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman TAŞÇI, TEÇ-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit DEMİREL, ADİL HABER-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı (Basın Sözcüsü) Kenan ARIK, GENÇ EĞİTİM-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Aras ALTINTAŞ ve GENÇ SAĞLIK-SEN Genel Sekreteri ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali ÇİFTÇİOĞLU birer konuşma yaparak, hizmet kolları bazındaki sorunları ve talepleri dile getirmişlerdir.

En son sahneye çıkan Kamu Aşçıları Federasyonu Başkanı Şef Zeki AÇIKGÖZ, kamu aşçıları ve yardımcı hizmetler sınıfı adına bir konuşma yapmıştır.

Konuşmanın ardından Genel Başkan Osman KAYA tarafından, Kamu Aşçıları Federasyonu Başkanı Şef Zeki AÇIKGÖZ’e, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremlerde SAVDES-SEN ve Kamu Aşçıları Derneği tarafından Hatay’da işletilen sahra mutfağına ve bölgede açtıkları diğer mutfaklarda vatandaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür şilti takdim edilmiş, akabinde aşçılar tarafından hazırlanan irmik helvası miting katılımcılarına ikram edilmiştir.

Oldukça güneşli ve sıcak bir ortamda yapılan miting, atılan slogan ve çekilen halayları müteakip sona ermiştir.

Yeni Nesil Sendikacılık prensibi ile her platformda hak mücadelesi yürüten Kamu Birliği Konfederasyonu ve paydaş sendikaları olarak sahalarda da hak aramaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL BAŞKANI TUNCAY CENGİZ’İN KONUŞMA METNİ

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yer alan 51 farklı kurumda örgütlenmiş, emeğin ve onur mücadelesinin adı, etkin, üretken, saygın ve yeni nesil sendikacılığın örneği Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası adına sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Haklarımızı ve haklılığımızı tüm dünyaya haykıracağımız ve kamuda birliği kutlayacağımız mitingimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Arkadaşlarım; biraz önce bu kürsüden, Sayın Genel Başkanımız, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına sıkıştırılmış, geçim sıkıntısı yaşayan memurun feryadını dile getirdiler.

Sözleşmeli personel, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve emeklinin durumunu, yüksek enflasyon karşısında yaşanan fahiş kira ve fiyat artışlarını, 3600 ek gösterge adaletsizliğini, komik seviyelere inen giyecek ve yiyecek yardımını ve birçok konuyu anlattılar, çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştılar. Bu konulara tekrardan girmeyeceğim.

Ancak şunu da belirtmek isterim ki, bir kurumda herkes ücretlerinden, geçim sıkıntısından, kiralardan ve emekli olamamaktan şikâyet ediyorsa, liyakatsiz ve adaletsiz atamalardan yakınıyor ve gelecek kaygısı yaşıyor ise bunun sorumluları 7 ayrı toplu sözleşmede memur ve emeklinin geleceği ve hayalleri ile oynayan yetkili ve etkisiz konfederasyonlardır.

Biliniz ki, “Sorunun parçası olanlar, zaten sorunlara çözüm bulamazlar.”

“Artık hesap vaktidir.” diyoruz. Güneşe ihanet edenler, üşüyeceği günün hesabını yapmalı ve beklemelidirler.

Değerli Arkadaşlarım; adalet, liyakat ve hakikat ilkesi ile yola çıkan, stratejik yönetim anlayışı ve yeni nesil sendikacılık şiarı ile kurulan Kamu Birliği Konfederasyonu olarak bizler, geleceğimiz ve umutlarımız ile oynanan 13 yılın hesabını sormaya ve telafi etmeye geliyoruz.

Umutlarımızın yeniden yeşermesi, daha güzel yarınlar ve kamuda birlik için çıktığımız bu kutlu yürüyüş inşallah zaferle sonuçlanacaktır. Çünkü, bizim kadrolarımızda asalet, cesaret, liyakat ve samimiyet vardır. Demokrasiye ve umuda inanmışlık, vatan, millet ve bayrağa sevdalanmışlık vardır. Bizim mücadelemizde adalet, hakikat ve hakkaniyet vardır. Kısacası son kale Kamu Birliği Konfederasyonu ve paydaş sendikalarıdır.

Değerli Arkadaşlarım; şimdi de 01 Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolumuzdaki taleplerimiz neler, biraz da onlardan bahsetmek istiyorum.

• Öncelikle, kamuda branşlaşmayı sağlamak amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı”, “Mali Hizmetler Sınıfı”, “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” ve “Adalet Hizmetleri Sınıfı” ihdas edilmesini istiyoruz.

• Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarına, yılda 45 gün yıpranma ve “Sivil Memur Tazminatı” verilmesini, orduevi, kamp vb. sosyal tesislerden tam üye sıfatıyla, sıra tahsisli lojmanlardan ise herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan faydalandırılmalarını talep ediyoruz.

• Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen “Asayiş Tazminatının” sivil Devlet memurlarına da verilmesini, ayrıca bu kurumlarda sivil üst yönetici ve kariyer uzmanı kadrolarının ihdasını talep ediyoruz.

• Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, “Sosyal Güvenlik Tazminatı” ödenmesini, kaldırılan ikramiye ve havuz parasının yeniden verilmesini, kurum içinden atama yapılacak şekilde “Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı” kadrolarının ihdasını istiyoruz.

• Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımının kaldırılmasını ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesinin sağlanmasını, Gelir Uzmanlarına inceleme yetkisinin verilmesini, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarımız için “Mali Hizmetler Tazminatı” verilmesini talep ediyoruz.

• İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatları için, kurum içerisinden atama yapılabilecek şekilde “Kariyer Uzmanı ve Uzman Yardımcısı” kadrosu ihdas edilmesini, yoğun iş yükü olan Valilik, Kaymakamlık ve Nüfus Müdürlüklerindeki personel eksikliğinin acilen giderilmesini talep ediyoruz.

• Dışişleri Bakanlığı yurtdışı geçici görevlendirmelerde personel arasında adalet ve hakkaniyetin sağlanmasını, “Ataşe Yardımcısı” olabilmek için aranan hizmet surelerinin düşürülmesini, yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” taban ve tavan ücretlerin güncellenmesini, bulunulan ülkenin enflasyon farklarının ücretlere yansıtılmasını, sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlandırılmalarını istiyoruz.

• Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarda görevli “Kurum Tabipleri”, “Hemşireler” ve “Diğer Sağlık Çalışanlarının” mali hakları ve ek ödemelerinin Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile eşitlenmesini istiyoruz.

• Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarına, yılda 45 gün olacak şekilde yıpranma verilmesini, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel çocuklarının KYK Yurtlarında kontenjan ayrılmasını istiyoruz.

• Gençlik ve Spor Bakanlığındaki müdür kadrolarına sınavsız atama işlemlerinin iptal edilerek bu kadrolara Görevde Yükselme sınavı ile atama yapılmasının sağlanmasını, talep ediyoruz.

• İŞKUR Genel Müdürlüğünde İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan kurum personelinin, “İş ve Meslek Danışmanı” kadrosuna atanmasında, iki yılda bir atama yapılması esasının getirilmesini, atamalarda şeffaflık ve adaletin sağlanmasını, İŞKUR Personeline daha önce yılda iki defa verilen ikramiyenin tekrar verilmesini istiyoruz.

Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Arkadaşlarım;

Görünen köy kılavuz istemez. Artık takatimiz kalmamıştır. Bizler hakkımız olan dışında bir şey istemiyoruz. Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını istiyoruz.

Bunun için var gücümüzle çalışıyor, kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bir gün gelecek, güneşe yarınları yazacak, nice zaferler kazanacağız.

Kıymetli Arkadaşlarım; sözlerime burada son verirken, birlikte dirlik vardır diyor, ülkenin dört bir yanından mitingimize katılarak bizleri onurlandıran ve desteklerini esirgemeyen tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyor, böyle güzel ve anlamlı günlerde buluşmalarımızın artması temennisiyle; Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin diyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum.

Var olun, bir olun, güçlü olun. Saygılarımla esen kalın.

Tuncay CENGİZ (30.06.2024 Miting) Videosu İçin Tıklayınız(1)

Tuncay CENGİZ (30.06.2024 Miting) Videosu İçin Tıklayınız(2)

Sözcü Tv Ana Haber Bulteni (29.06.2024)

TGRT Haber Ana Haber Bülteni (29.06.2024)

Memurlar Net Haber İçin Tıklayınız

Gazete İlk Sayfa Com Haber İçin Tıklayınız

Son Dakika Haber İçin Tıklayınız

İha Haber İçin TıklayınızTuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı
Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı

© 01.07.2024

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi