DUYURU

Açıklamalar

ESNEK ÇALIŞMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

COVID-19 salgını ile mücadele edilmesi ve salgının etkilerinin azaltılması amacıyla, faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına yönelik 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan 28 Ağustos 2020 tarihli uygulama emrinde; “esnek çalışmaya yönelik usul ve esasların Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında birim amirleri, Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II. Başkanı, Kuvvet Komutanlıklarında Kuvvet Komutanları, Millî Savunma Üniversitesi’nde Rektör, Bakanlık bağlı kurum ve kuruluşlarında en üst amir tarafından belirleneceği, bu yetkinin devredilebileceği, konu hakkında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği” hususu yer almıştır.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan 08 Eylül 2020 tarihli uygulama emrinde de; salgının mücadele kapsamında, “Birlik, karargâh ve kurumlarda personel yoğunluğunun azaltılması maksadıyla hizmeti aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması hususlarına birlik komutanları ve kurum amirlerince azami riayet edilmesi” hususu tüm birimlere yayımlanmıştır.

Ancak, sendikamıza iletilen bilgilerden ve yapılan koordinelerden;

Bazı birimlerde esnek çalışmaya geçildiği, bazı birimlerde ise personel sayıları ve şartları uygun olmasına rağmen, her hangi bir gerekçe gösterilmeden esnek çalışmaya geçilmediği, uygulama emrinin dahi yayımlanmadığı veya tebliğ edilmediği,

Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan 24 Ağustos 2020 tarihli yazı ile orduevlerine günübirlik giriş kapasitesinin %30’a düşürülmesine rağmen, orduevlerinde görev yapan personelin %100’ünün mesaiye devam ettiği, ilgili genelge ve emirlere rağmen esnek çalışmaya geçilmediği,

Birimler arasında uygulama farklılıklarının olduğu, haftada dört gün mesaiye gelip, bir gün idari izinli sayılma,bir gün mesaiye gelip, diğer gün idari izinli sayılma, bir hafta içinde üç gün mesaiye gelip, iki gün idari izinli sayılma, bir hafta mesaiye gelip, bir hafta idari izinli sayılma gibi uygulamaların olduğu,

Salgının henüz engellenememesi nedeniyle, tüm personelin aynı anda mesaiye gelmesiyle birlikte, servis ve ofislerde sosyal mesafenin yeterince korunmaması, gerekli tedbirlerin alınamaması ve esnek çalışma uygulamasına geçilmemesi halinde, personelin hayati derecede mağduriyet yaşayabileceği ve bu husustan personelin tedirgin olduğu anlaşılmıştır..

2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile getirilen esnek çalışma gerekçesinin kamu personelinin izin ya da tatil yapması olmayıp, salgınla mücadele kapsamında günlük hayattaki sirkülâsyonu ve teması azaltarak, bulaş riskini azaltmak ve personelin sağlığını korumak olduğu düşüncesinin karar vericilerde yeterince oturmadığı, bu nedenle de ölümcül bir salgın yaşanmasına, her geçen gün riskin artmasına ve ilgili genelme ve emirler ile işleri aksatmayacak şekilde asgari personel ile işlerin yürütülmesi talimatı verilmesine rağmen, birimlerce farklı uygulamalar yapılarak, salgınla mücadeleye yeterince katkı sağlanamadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığı değerlendirilmiş, Anayasamızın “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56’ncı maddesindeki, “…Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama, …” hükmü kapsamında;

Söz konusu virüsün kuluçka döneminin ortalama beş veya altı gün olması ve bulaş riskinin bu sürelerde olması nedeniyle, esnek çalışmaya geçmeyen veya kuluçka süresini kapsamayacak şekilde yapılan bir ya da iki günlük esnek çalışmaların amaca hizmet etmeyeceği, kurum içi vaka sayılarının artabileceği,

Dolayısıyla, Koronavirüsün kuluçka dönemini kapsayan sürelerde, personelin herhangi bir sıkıntı yaşamadan tedbir alınması ve esnek çalışmanın tüm birimlerde görev yapan personele uygulanması ve verilecek idari izinlerin ise kuluçka dönemini sıkıntısız bir şekilde atlatılması maksadıyla, bazı birimlerimizde uygulanan “bir hafta mesaiye gelinip, bir haftada idari izinli” olunacak şekilde esnek çalışmanın daha uygun hal tarzı olacağı,

Yükselen vakalar nedeniyle, salgın bertaraf edilinceye kadar; personelin sağlığı ve insan hayatının, icra edilen her idari faaliyetin üzerinde ve değerde olduğu hususu göz önünde bulundurularak, her hangi bir gerekçe gösterilmeden uygulanmayan esnek çalışmanın tüm birimlerde bütün olarak uygulaması ve yaşanan mağduriyetlerin engellenmesi 14 Eylül 2020 tarih ve Gn.Mrk-577/20 sayılı yazımız ile Milli Savunma Bakanlığına bildirilmiştir.

Konu tarafımızdan takip ve koordine edilmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Esnek Çalışma Uygulamaları:

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlı birimlerinde görevli personelin faydalanacağı esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin uygulama emri henüz yayımlanmamıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler çerçevesinde algın ve bulaş riskinin artarak devam etmesi nedeniyle;

Artan vakalar ve yaşanan mağduriyetlerin engellenmesi ve yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, esnek çalışmaya ilişkin uygulama emrinin hazırlanarak, tüm birimlere yayımlanması,

Esnek çalışma konusunda her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alınması,

Esnek çalışmanın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personele bir bütün olarak uygulanmasının sağlanması hususu, 10 Eylül 2020 tarih ve Gn.Mrk-575/20 sayılı yazımız ile Jandarma Genel Komutanlığına, 10 Eylül 2020 tarih ve Gn.Mrk-576/20 sayılı yazımız ile de Sahil Güvenlik Komutanlığı bildirilmiştir.

Konu tarafımızdan takip ve koordine edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 16.09.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi