DUYURU

Açıklamalar

DİSİPLİN CEZALARININ SİLİNMESİ HAKKINDA UYGULAMA EMRİ YAYIMLANMIŞTIR

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görevli sivil Devlet memurlarına, “amire saygısızlık” ve “emre itaatsizlik” gerekçeleriyle 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanuna göre, verilmiş olan ve özlük dosyalarından silinemeyen disiplin cezalarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133’üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde özlük dosyalarından silinmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığınca uygulama emri yayımlanmıştır.

1632 sayılı Kanunun 165'nci maddesinin 31 Ocak 2013 tarihinde 6413 sayılı Kanun'un 45'inci maddesiyle kaldırılmış olması, 477 sayılı Kanunun sadece savaş halinde uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmış olması, Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası olarak Polatlı’da görevli üyemiz üzerinden Ankara 4’üncü İdare Mahkemesinde açılan ve anılan mahkemece verilen 15 Mayıs 2019 tarihli açılan davada verilen karar ve Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiyeleri esas alınarak yayımlanan söz konusu emir gereği, bu konuda ceza almış personelin daha önce alınmış söz konusu cezaların özlük dosyasından silinmesi için amirine başvurması ve mağduriyet yaşanmaması için cezanın silinip silinmediğinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

SAVDES-SEN’in temel amacı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görevli Devlet memurlarının statülerinin korunması olup, bu kapsamda sivil Devlet memurlarının 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamından tümüyle çıkarılması konusundaki Kanun değişiklik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 30.04.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi