DUYURU

Açıklamalar

COVİD-19 SALGINI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA DUYURU

1. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisine alan COVID-19 salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında; salgınının yayılımının en aza indirilmesi ve salgınla mücadele edilmesine yönelik bir takım tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda ilk etapta, Cumhurbaşkanlığınca 13 Mart 2020 ve 22 Mart 2020 tarihlerinde iki ayrı genelge yayımlanmış, genelgeler ile;

        a. Hamilelere, yasal süt izni kullananlara, engelli çalışanlara, 60 yaş ve üzerinde olanlara, kronik hastalığı bulunanlara ve başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlara idari izin verilmiş,

        b. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri getirilmiştir.

2. Söz konusu genelgeler kapsamında, Milli Savunma Bakanlığınca; bireysel ve kurumsal tedbirler kapsamında iki ayrı uygulama emri yayımlanmış, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanacak idari izinler ile esnek çalışma esasları belirlenmiştir. İçişleri Bakanlığınca ise, yayınlanan uygulama emrinde kolluk kuvveti olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı esnek çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.

3. Bununla birlikte, emirlerin alt birimlere geç ulaşması, yorum farklılıkları ya da bazı amirlerin olumsuz tutumları nedeniyle kronik hastalık, idari izin ya da esnek çalışma gibi konular ile ilgili bazı birim ve birliklerde mağduriyetler yaşanmıştır.

4. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, sendika bünyesinde kriz masası oluşturulmuş, etkili bir iletişim ağı kurulmuş, 4688 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin verdiği yetki dâhilinde, tarafımıza iletilen her konuya müdahale edilmiş, bizzat görüşmeler, yüz yüze koordinasyon ve yazışmalar ile yaşanan sorunlar büyük oranda çözülmüş, olası sorun ve mağduriyetlerin yaşanmaması için de idarelere sürekli öneri ve tekliflerde bulunulmuştur. Şu ana kadar yapılan genel veya önemli olan çalışmalarımız müteakip maddelerde sunulmuştur.

       a. Cumhurbaşkanlığının 22 Mart 2020 tarih ve 2020/4 sayılı genelgesi çıkmadan önce, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ilk defa esnek ve dönüşümlü çalışma teklifi sendikamızca yazılı olarak yapılmış, hatta bazı birimlerde genelge öncesinde uygulaması başlatılmıştır.

       b. Cumhurbaşkanlığının 22 Mart 2020 tarih ve 2020/4 sayılı genelgesi kapsamında esnek çalışma ve idari izinlere yönelik Milli Savunma Bakanlığınca uygulama emrinin yayımlanmasına rağmen bazı birimlerde bu yönde herhangi bir uygulama emrinin yayımlanmadığı, bazı birimlere ise emirlerin çok geç ulaştığı bilgisinin alınması üzerine konu ilgili birimler ile koordine edilmiş, emrin ulaşması sağlanarak birçok sorun çözülmüş, sorunu çözülemeyen ve esnek çalışmaya geçmeyen yerler ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

       c. COVİD-19 salgını kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin tüm emirlerin TSKNET üzerinden personele hızlı bir şekilde duyurulması ve sık sorulan sorular hakkında açıklayıcı bölüm konulması ile TAFİCS üzerinden ulaşılabilecek bir danışma hattı kurulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

       ç. Kronik hastalıkları nedeniyle idari izinli sayılacak personelden 3 hekim imzalı rapor talep edilmesine ilişkin emir, Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası olarak yaptığımız girişim ve koordinasyon ile yazılı başvuru çerçevesinde değerlendirilmiş ve Milli Savunma Bakanlığınca 25 Mart 2020 tarihli yazı ile iptal edilmiştir.

       d. Acil ve zorunlu hizmetler veya tek personel nedeniyle esnek çalışmaya geçemeyen birimlerde görev yapan personele, süreç sonrasında, bu özel duruma has olmak üzere, esnek çalışan personelin kullandığı idari izin süresi kadar (kendi yıllık ve mazeret iznine ilave olarak) idari izin verilmesinin, ayrıca bu riskli dönemde filen görev yapan personele “fiili hizmet süresi zammı” verilmesinin sağlanması Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından talep edilmiştir.

       e. Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan, engelli ve özel eğitimli çocuğu olan personele okulların başlama tarihi olan 30 Nisan 2020 tarihine kadar, aynı evde birlikte oturduğu bakıma muhtaç 65 yaş üstü anne ve babası bulunan personele ise sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarihe kadar idari izin verilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yazılı başvuru yapılmıştır.

       f. Eşi sağlık çalışanı olan personelin, risk durumu ve eşinin yoğun çalışmasına bağlı olarak ailesine ilişkin sorumluluklarını yerine getirebilmesi hususları dikkate alınarak, süreç sonuna kadar idari izinli sayılması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

       g. Kolluk görevi görmediği gerekçesiyle bu güne kadar “Asayiş Tazminatı” ile “Güçlendirilmiş Yemek Bedelinden” faydalandırılmayan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının da, rütbeli personel ile aynı ortamda görev yaptığı, aynı şartlarda risk altında bulunduğu ve esnek çalışma kapsamına alınmadığı dikkate alınarak “Asayiş Tazminatı” ile “Güçlendirilmiş Yemek Bedeli” gibi haklardan faydalandırılmasının sağlanması hususu gerekçeli bir yazı ile Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.

       ğ. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele verilen ek ödemenin; hastanelerimizin yoğun bir şekilde virüslü vakaların tedavisine yoğunlaştığı dikkate alınarak, özellikle virüsün vatandaşlarımıza bulaşmaması amacıyla özverili bir şekilde görevlerini ifa eden Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tüm sağlık çalışanlarımıza da verilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına yazılı başvuru yapılmıştır.

       h. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan personele, hijyen vb. tedbirler kapsamında geçici bir süreliğine Kıyafet Yönetmeliği dışında serbest kıyafet giymelerin sağlanması ile Sağlık Bakanlığından temin edilecek hızlı tanı kiti ile revirlerde riskli personele yönelik testlerin yapılması konusunda Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

       ı. Milli Savunma Bakanlığının dışa açılan kapısı olan askerlik şubelerdeki salgın riskini azaltmak üzere, ASAL Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı ve şifahi girişimde bulunulmuş, yapılan koordinasyon çerçevesinde e-devlet üzerinden yapılacak işlemler için vatandaşların şubelere gelmemesi için Milli Savunma Bakanlığı web sayfasında duyuru yayımlatılmıştır. Ayrıca, idari izin ve esnek çalışma nedeniyle personel sayısı azalan askerlik şubelerinde görevli personelin iş yükünün azaltılması amacıyla bu aşamada aciliyet gerektirmeyen “kütük tarama” işleminin süreç normale dönünceye kadar ertelenmesi yazılı olarak Milli Savunma Bakanlığından istenmiştir.

       i. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevleri ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı fabrikalarda maske ve koruyucu tulum ve dezenfektan imalatının başlatıldığı dikkate alınarak, söz konusu maske, tulum, eldiven ve dezenfektanlardan yeteri miktarının Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli tüm personele ücretsiz (istihkak) olarak dağıtımının yapılması için Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına yazılı başvuru yapılmış, ilk olarak ASAL Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş, 2 milyon adet maske talebinde bulunulduğu bilgisi alınmıştır.

       j. 10 m² gibi küçük odalarda 3-4 personel ile birlikte veya daha büyük odalarda daha kalabalık şekilde görev yapılan birimlerde salgının yayılma riskine ilişkin fiziki tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması, aynı hususun servis araçlarında da uygulanması, bu amaçla ilave tedbirler alınması ve denetlenmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

       k. Kamu çalışanları hizmetleri karşılığı aylık ücret almakta, ayrıca özel sektörde çalışan veya ticaret yapan ya da tarım vb. desteği bulunan eş ve çocuklarına ait gelirler nedeniyle hane halkı geliri, kamu çalışanının aylık ücretinden fazla olmakta, buna göre de yaşam standardı ve borçlanma kapasitesi aylık ücrete göre daha fazla olmaktadır. Her ne kadar, kamu çalışanlarından idari izne ayrılanlar dahil tüm kamu çalışanlarının mali haklarında bu süreçte herhangi bir kesinti olmayacaksa da, COVID-19 salgını kapsamında eş ve çocuklar ile aynı evde yaşayan anne ve babaların özel sektör, ticaret yada tarım gibi gelirlerinde ciddi gelir kayıpları oluşmaya ve hane halkı gelirleri düşmeye başlamış, buna bağlı olarak her ne kadar yaşam standardı düşürülmeye çalışılsa da, daha önce yapılan konut, taşıt, bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerinde sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. OYAK üyelerine zorunlu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, mevcut “OYAK Borç Verme Sisteminin” dışında, 6-12 ay geri ödemesiz maksimum 36-48 ay vadeli, personel maaşının 4-5 katı tutarında ve kamu bankalarından daha düşük bir faiz oranıyla kredi/ikraz verilmesinin sağlanması amacıyla OYAK Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı ve şifahi girişimde bulunulmuştur.

5. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası olarak, aldığımız yetkiyi en iyi şekilde üyelerimizin menfaatine yönelik kullanmaya çalışıyor, bu vesile ile yukarıda belirtilen tüm başvurularımızı büyük bir özveri ve samimiyetle takip ve koordine ediyoruz. Bu zorlu süreçte, yapılan girişim, üretilen çözüm ve ulaşılan sonuçların da bunun en büyük göstergesi olduğunu takdirlerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu hassas süreçte dahi göstermelik sendikacılık yapmaktan kaçınmayan, birkaç etkisiz ve yanlış muhataplı yazı ile göz boyamaya çalışanları da ayrıca takdirlerinize bırakıyoruz.

6. Bu zor günlerin mutlaka geçeceğine inanıyor, önemli olanın; bu süreçte birbirimize sahip çıkmak, zorlukları paylaşabilmek, riskleri olan iş arkadaşlarımıza, hastalarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkabilmek olduğunu belirtiyor, bu bağlamda, tüm insanlığı tehdit eden bu salgından korunmak için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse kurumlarımızca yayımlanan esaslara uyulmasını ısrarla tavsiye ediyor, tüm arkadaşlarımıza ve yakınlarına COVID-19’dan uzak sağlıklı günler diliyoruz.

YAPARSA SAVDES-SEN YAPAR. KARARLILIKLA, DOĞRULUKLA VE SAMİMİYETLE…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 29.03.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi