DUYURU

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA “COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL VE KURUMSAL TEDBİRLER” KONUSUNDA UYGULAMA EMRİ YAYIMLANMIŞTIR.

1. Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan 17 Mart 2020 tarihli emir ile COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL VE KURUMSAL TEDBİRLER yayımlanmış, tedbirlerin tüm birlik, karargâh ve kurumlarca hassasiyetle uygulanması emredilmiştir.

2. Bu kapsamda, söz konusu emirde sivil Devlet memurlarını ilgilendiren hususlar müteakip maddelerde belirtilmiş olup, burada belirtilen hususların hassasiyetle uygulanması bireysel ve kurumsal sorumluluktur.

3. Bu bağlamda, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden bu salgından korunmak için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan esaslara uyulması gerekli olup, tüm personele COVID-19’dan uzak sağlıklı günler dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU COVID-19 KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER

BİREYSEL TEDBİRLER:

1. Hijyen tedbirleri:

- Ellerin yıkanması,

- Ellerin her yere sürülmemesi, dokunulmaması,

- Ellerin ağız, burun ve göze sürülmemesi,

- Aksırma veya hapşırma durumunda ağız ve burnun kapatılması,

- El sıkışma, kucaklaşma ve yakın temastan kaçınılması,

- Beslenmeye dikkat edilmesi, bol su içilmesi, temiz ve açık havada bulunulması,

- Kalabalıklardan uzak durulması,

- Uyku düzenine dikkat edilmesi.

2. Aile içi alınacak tedbirler:

- Aile bireylerinin yukarıdaki tedbirler konusunda ikaz edilmesi / bilinçlendirilmesi,

- Aile bireylerinin sağlık açısından sıkı takip edilmesi,

- Hasta ve yaşlı aile bireyleri ile ilişkilerin sınırlandırılması,

- Şüpheli durumların derhal sağlık birimine ve amire bildirilmesi.

KURUMSAL TEDBİRLER:

1. Harp Okulları, Astsubay MYO’ları, Enstitüler, kurslar 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmesi,

2. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer vb. ikinci bir emre kadar uygulanmaması / iptal edilmesi,

3. Birlik, karargâh ve kurumlarda yüz yüze arz, takdim ve toplantı yerine mümkün olduğunca dosya üzerinden veya elektronik ortamda sunumların yapılması,

4. Bedelli askerlik celplerinin ikinci bir emre kadar ertelenmesi,

5. Yurtdışı geçici görevlerin ikinci bir emre kadar ertelenmesi, önceden gidenlerin de dönüşlerinde sağlık kontrolünün yapılması,

6. Yurtdışından gelen personelin 14 gün süre ile karantina altında tutulması,

7. Birlik, karargâh ve kurumlara giriş-çıkışlar / Personel giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi / ateş takibi / sağlık personeli tarafından nizamiyelerde alınan tedbirlerin kontrolü / tespit edilen şüpheli durumlarda birlik sağlık teşkiline rapor edilmesi,

8. Birlik, karargâh ve kurumlara ziyaretçi kabul edilmemesi,

9. Orduevleri- misafirhanelerde; görevli personel ile hastane gibi mücbir sebepler için konaklayan kişiler hariç hiç kimsenin kabul edilmemesi / günübirlik girişlerin yasaklanması / odaların ve ortak alanların hijyeninin sağlanması,

10. Kış eğitim merkezlerinin 18 Mart 2020 tarihinde kapatılması / Özel ve Yerel eğitim merkezlerinin ikinci bir emre kadar açılmaması,

11. TSK Spor Okulu, birliklerdeki yüzme havuzu, spor salonları, kondisyon salonları, müzeler ve kütüphane gibi toplu kullanım alanlarının kullanıma kapatılması,

12. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması, personel arasındaki temasın asgariye indirilmesi için her türlü tedbirin alınması, birlik, karargâh ve kurumlarda kademeli olarak yemek hizmetinin verilmesi,

13. Sosyal tesisler ve yemekhanelerde hizmet veren personelin hijyen durumunun yakından takibi, personelin el yıkamadan yemek yenmemesi hususunda uyarılması,

14. Birlik, karargâh ve kurum içerisindeki kantinlere 13 Nisan 2020 tarihine kadar dışarıdan müşteri kabul edilmemesi,

15. Kronik hastalığı olan ve risk grubundaki personel [hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabetliler, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar] 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün süre ile idari izinli olması,

16. Ortak kullanılan yer ve araçların dezenfekte edilmesi için her türlü tedbirin alınması,

17. Zorunlu haller dışında personele ev ve işyeri dışında bulunmamalarının tavsiye edilmesi.

© 18.03.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi