DUYURU

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE ALINACAK İLAVE TEDBİRLER İLE İLGİLİ UYGULAMA EMRİ YAYIMLANMIŞTIR.

Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, salgınla mücadele kapsamında üyelerimizin yaşanması olası mağduriyetlerini önlemek amacıyla var gücümüzle çalışıyor, kurumlarımız nezdinde girişimde bulunuyor, teklifler götürüyor, sorunları sürekli gündemde tutuyoruz.

Özellikle, salgınla mücadele anlamında Cumhurbaşkanlığımızca uygun bulunan esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması kapsamında yaşanan sorunlar ile karantina süreçlerinde yaşanan mağduriyetler bu süreçte sürekli gündemde tutulmuş, çözülmesi konusunda gayret gösterilmiştir.

Bu bağlamda, Sayın Milli Savunma Bakanımızın emirleri doğrultusunda; yayımlanan tedbirlerin titizlikle uygulanması, tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi, hataların giderilmesi ve ilave tedbirlerin alınması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından; Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ile merkez ve taşra teşkilatlarına 21 Eylül 2020 tarihli yeni bir uygulama emri yayımlanmıştır.

“Kovid-19 İlave Tedbirler” konulu söz konusu uygulama emri ile;

Servis kullanımını asgari seviyeye düşürmek maksadıyla esnek mesainin aktif uygulanması ve personelin şahsi araç kullanımını özendirici tedbirlerin alınması (ücretsiz park yeri vb.),

Yemekhane ve kafeteryalarda yoğunluğun azaltılması için yemek saatlerinin uzun tutulması ve paket servis hizmetlerinin başlatılması,

Pozitif / olası vakalarda son 7 gün içerisinde temas eden personelin tamamının (hiçbir gerekçe ile istisna yaratmadan) yakın temaslı olarak kabul edilmesi ve 14 günlük ev, kışla ya da yurtlarda karantina uygulamasına devam edilmesi, karantina kurallarına uymayanlar hakkında gerekli işlemin yapılması,

Temaslıların tamamının (birlik/kurum içinde tespit edilenler dahil) Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri takibine alınması,

Pozitif vaka ile temas eden kişiler için oluşturulan karantina yerlerinin öncelikle bir, zorunlu durumlarda ise üç personeli geçmeyecek şekilde planlama yapılması (çadır vb. imkânların kullanılması),

Birlik ve kurumlarda seyreltme kapsamında idari izinlerin aktif olarak uygulanması ve idari izin verilen personele ikamet adresi dışına çıkmayacağı hususu tebliğ edilerek denetlenmesi ve ihmali olanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması,

Belirtilen tedbirlerin tam olarak uygulanması için gerekli planlamanın yapılarak uygulamaya başlandığı bilgisinin 25 Eylül 2020 tarihine kadar Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi istenmiştir.

Süreç tarafımızdan takip ve koordine edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 22.09.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi