1 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Açıklamalar

1 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

18 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Milli Savunma Bakanlığının yapısı değiştirilmiştir.

Kararnameye ulaşmak için tıklayınız. Bu kapsamda;

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, Destek Hizmetleri Dairesi kapatılmış,

Akıllı kart, sağlık-muayene işlemleri, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların kuruluş, teşkilat ve kadro konularındaki çalışmaları gibi görevler Milli Savunma Bakanlığının sorumluluğuna geçmiş,

Milli Savunma Bakanlığında yeni 1 adet Genel Müdür, 4 adet Genel Müdür Yardımcılığı ve 10 adet Daire Başkanlığı kadrosu ihdas edilmiştir.

Ayrıca, aynı kararname ile askerlik şubeleri, ASAL, Tedarik, Kalite Yönetim, İnşaat Emlak Bölge Başkanlıkları, Askeri Fabrikalar ve Tersaneler gibi Milli Savunma Bakanlığı taşra teşkilatlarında, A tipi kariyer kadrosu olan “Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı” kadrolarının ihdası sağlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak; yaklaşık 2 yıldır sürekli talep ettiğimiz, KİK Toplantılarında dile getirip karar aldığımız bir konu daha gerçekleşmiş olup, ihdas edilen bu kadroların fiili kadro haline dönüşmesi ile birlikte kurum içinden belirli oranda atama yapılması için gerekli mücadele tarafımızdan kararlılıkla sürdürülecek ve atanacak arkadaşlarımızın ücretlerinde yaklaşık 1000 TL artış yapılması sağlanmış olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 18.04.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi