DUYURU

Açıklamalar

BANKA PROMOSYONLARINA BİR DÜZEN GETİRİLMESİ ELZEM OLDU…

Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ; “içinde bulunulan ekonomik şartlar ve enflasyon çerçevesinde kamu çalışanları ve emeklilerinin aylık gelirlerinde önemli bir yer tutan banka promosyonlarında personel arasında adaletsizlikler oluşmaması için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu” dile getirdi.

Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla dönemin Başbakanlığı tarafından 2007 yılında çıkarılan 2007/21 ve 2010 yılında çıkarılan 2010/17 sayılı genelgelerin yetersiz kaldığını belirten Genel Başkan Tuncay CENGİZ sözlerine şöyle devam etti.

Son dönemde, kurumlar ile bankalar arasında yapılan maaş promosyon sözleşmelerindeki farklılıklar ve eski sözleşmelerin günün ekonomik şartlarını karşılayamaması gibi nedenlerle kamu çalışanları arasında adaletsizlikler oluşmuştur.

En son basına düşen Anadolu Üniversitesi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında imzalanan sözleşme gereği 3 yıllık süre için personele peşin olarak 41.500 TL banka promosyonu ödemesinin öngörüldüğü öğrenilmiştir. 41.500 TL aylık karşılığı 1152,77 TL’dir.

Bu rakam, SAVDES-SEN olarak en çok üye kaydetmek suretiyle yetkili olduğumuz Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında 179 TL, Jandarma Genel Komutanlığı merkez teşkilatında 178 TL, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında ise 300 TL. dir. Örgütlü olduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumunda ise daha önce peşin ödenen 4.000 TL’nin aylık karşılığı 111 TL.dir.

Dolayısıyla, bir kamu personeline 111 TL , diğerine 178, diğerine 179 TL, diğerine 300 TL, diğerine 695 TL, bir diğerine 861 TL, bir diğerine ise 1152 TL banka promosyonu verilmesi adalet değildir.

İçinde bulunulan ekonomik şartlar ve enflasyon çerçevesinde kamu çalışanları ve emeklilerinin aylık gelirlerinde önemli bir yer tutan banka promosyon ödemelerinde personel arasında adaletsizlikler oluşmaması için; süre, ödeme şekli, ödeme kapsamı, taban miktar/oran gibi konularda usul ve esasları belirleyen ve sözleşmelerde standartlığı sağlayan bir mevzuat çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda; Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya Yönetmelik gibi bir düzenleme çıkarılması için Cumhurbaşkanlığına yazılı olarak başvurduk, sonucunu bekliyoruz.

Eski sözleşmeler acilen revize edilmelidir.

Önceden imzalanmış sözleşmelerin güncelliğini yitirdiğini ve günün şartlarına cevap vermediğini belirten Genel Başkan Tuncay CENGİZ; “Yapılacak yeni güncellemeler ile de piyasa şartlarına uygun hale gelemeyeceği değerlendirilen mevcut banka promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya iptal edilerek günün ekonomik şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini” belirtti.

Bu konuda yetkili oldukları Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru da bulundukları belirten Genel Başkan CENGİZ; bizzat ihale komisyon üyesi olarak katılacakları sözleşme revizyonu veya yeni ihale çalışmalarında; tüm sözleşmelerin 81 ili kapsayacak şekilde merkez taşra ayırımı yapılmadan tüm personeli kapsamasını, TSK dahil maaş alan yaklaşık 260 Bin personeli bulunan Milli Savunma Bakanlığı ile maaş alan yaklaşık 160 Bin personeli bulunan Jandarma Genel Komutanlığı için 3 yıllık süre karşılığında peşin en az 75.000 TL, maaş alan yaklaşık 240 Bin personeli bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü için 5 yıllık süre karşılığında en az 100.000 TL banka promosyonu verilmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.

Devlet Bankaları da üzerine düşeni yapmalıdır.

Devlet bankası olan Ziraat Bankasının “köklü geçmiş”, Halk Bankasının “önce halk sonra bankayız”, Vakıflar Bankasının “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” söylem ve vurgularını örnek gösteren Başkan CENGİZ; “Bankalardan, öncelikle Devlet olmanın ve önce halk söyleminin gereğinin yerine getirilmesini, kamu sözleşmelerde öncelikle kamu yararı ve adaletin tesis edilmesini, bu çerçevede güncelliğini yitirmiş mevcut sözleşmelerin revize edilmesini, yeni yapılacak sözleşmelerde piyasa rayiçlerine uygun adaletli bir taban oran uygulanmasını ve tüm banka promosyon ihalelerine Devlet bankalarının iştirak ederek ve teklif vererek tekelliğin önlenmesini beklediklerini” söyledi.

SAVDES-SEN'DEN BANKA PROMOSYONLARI AÇIKLAMASI (YENİ DÖNEM GAZETESİ)
SAVDES-SEN'DEN BANKA PROMOSYONLARI İÇİN DÜZENLEME ÇAĞRISI (SÖZ BURSA)


SAVDES-SEN GENEL BAŞKANI
Tuncay CENGİZ

© 31.08.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi