ZİYARET

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI ŞUAY ALPAY’A MAKAM ZİYARETİ.

Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay CENGİZ ile Genel Başkan Yardımcıları Müceddin ŞİMŞEK, Fevzi Murat ER ve Kadir AKGÜN tarafından, Sayın Milli Savunma Bakan Yardımcısı Avukat Şuay ALPAY 06 Nisan 2018 tarihinde makamında ziyaret edilmiştir.,

Ziyarette öncelikle, Genel Başkanı Tuncay CENGİZ tarafından, Milli Savunma Bakanlığının yeniden yapılanması kapsamında sivilleşme ve A Tipi kadrolara kurum içinden atama yapılması imkânının getirilmesi konusunda bizlere ve çalışmalara vermiş olduğu destek nedeniyle teşekkür edilmiştir.,

Sohbet havasında geçen Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası olarak önümüzdeki günlerde Sayın Milli Savunma Bakanımıza yapılacak makam ziyareti ile 30 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Kamu İdari Kurul Toplantısı öncesinde ön bilgilendirme amacı taşıyan ziyarette;

Sivil Devlet memurlarının statüleri ile mali ve sosyal haklarını düzenlemek üzere Millî Savunma Bakanlığına taslak olarak sunulan ve üzerinde inceleme ve çalışmaları devam eden “Sivil Devlet Memurları Yönetmeliğinin” çıkarılması,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yasa teklifi haline gelen “Fiili Hizmet Süresi Zammı-Yıpranma” hakkının Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarına verilmense yönelik çalışmaların desteklenmesi,

Sivil Devlet memurlarının mali haklarının “dört kişilik bir ailenin asgari geçim standardını sağlayacak/yoksulluk sınırını aşacak şekilde iyileştirilmesi,

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının, sosyal ihtiyaçlarını sağlamak üzere orduevi, askeri gazino, yaz-kış dinlenme kampları vb. tesislerden herhangi bir kısıtlamaya bağlı kalmaksızın tam üye sıfatıyla faydalandırılmasının sağlanması,

Millî Savunma Bakanlığı envanterinde yer alan, ve Kamu Konutları Kanununda sıra tahsisli olarak düzenlenmiş lojmanların herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın herkese puan esasına göre dağıtılması ve lojman guruplarının ayrıştırılması uygulamasının iptal edilmesi,

Servislerde “oturma sırası” adı altında uygulanan personel ve statü ayrımcılığına son verilmesi,

Günümüz şartları ve teknolojisinde, Milli Savunma Bakanlığında görevli personelin iletişim sorununa neden olan “cep telefonu kullanım yasağının” kaldırılması,

Görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde yeterince yükselebilecek kadro belirlenerek, 2018 yılı içerisinde sınavlarının açılması,

3795 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe rağmen, mesleki teknik eğitim bitiren Yardımcı hizmet Sınıfındaki özellikle aşçı, berber, bahçıvan vb. kadrolarda görev yapan sivil Devlet memuru kadrolarının, 190 sayılı KHK eki cetveller ile TMK’larda değişiklik yapılarak Teknik Hizmetler Sınıfına alınması,

Boş olan A Tipi Millî Savunma Uzmanlığı kadrolarına, kurum içindeki tecrübeli ve yetişmiş sivil Devlet memurları arasından yapılacak sınavla %30 oranında daha ilave atama yapılması,

676 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar Kuvvet Komutanlıklarına A Tipi Silahlı Kuvvetler Uzmanı alım yetkisi verilmesine rağmen Kuvvet Komutanlıklarında fiili kadro olmadığı için Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı kadrolarına atama yapılamamış olmakla birlikte, bu hakkın kullanımı için sürenin bir yıl daha uzatılmasının ve fiili kadro ihdasının, ayrıca Genelkurmay Başkanlığındaki fiili kadroların artırılmasının sağlanması,

Askerlik şubelerindeki, icab nöbeti adı altında asker kaçağının sevk işlemini yapmak üzere gecenin bir yarısı evinden çağrılan sivil Devlet memurlarının sorunlarının çözümlenmesi amacıyla, icab nöbetinin kaldırılması ve işlemlerin mesai saatleri içerisinde yapılması konusunda ilgili mevzuatta değişiklik yapılması,

2015 yılında görevde yükselme ile Askerlik Şubelerindeki ASAL İşlem Şube Müdürü kadrosuna atanan sivil Devlet memurlarına, Şube Başkanı izne ayrıldığında, başka bir subay, yedek subay veya astsubaya vekalet verilerek hiyerarşik düzenin bozulmasına ve Şube Müdürü makamının yok sayılmasına neden olan, mevzuata aykırı uygulamalara son verilmesi,

Bazı birlik ve kurumlarda; tören, iş dağılımı vb. adı altında sivil Devlet memurlarının askeri personel ile birlikte yaz-kış, erkek-kadın demeden takım elbiseli içtimaya çıkarılması uygulamasına son verilmesi için uygulama emri yayımlanması,

Millî Savunma Bakanlığında görevli sivil Devlet memurlarına, yaptıkları fazla çalışmalar karşılığında, fazla çalışma ücreti veya izin verilmesine yönelik işlemlerde; Sendikamızın 03 Eylül 2017 tarihinde göndermiş olduğu teklifimizde belirtilen gerekçeler de göz önünde bulundurularak; bu konudaki mağduriyetinin önlenerek, kurumsal aidiyet duygusunun pekiştirilmesi ve ileride oluşacak hukuki sıkıntıların engellenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tüm birimlere daha önce yayımlanan, herhangi bir gerekçeye dayanmadan iptal edilen “Uygulama Emrinin” yeniden yayınlanması,

Gerekli olmadığı halde, sivil Devlet memurlarına tevdi edilen ve Anayasamıza göre angarya niteliğinde olan nöbetlerin kaldırılması için uygulama emri yayımlanması,

• Kadro olmasına rağmen son derece yetersiz personel ile çalışan yada geçici görevlendirmeler ile idare edilen başta askerlik şubeleri olmak üzere, personel açığı bulunan birimlere açıktan personel alımının sağlanarak personelin iş yükünün azaltılması,

• Yer değiştirme suretiyle atama işlemlerindeki gecikmelere bağlı mağduriyetlerin giderilmesi,

Milli Savunma Bakanlığı yurt dışı teşkilatının kurularak, yurtdışı görevi verilen askeri birlik, NATO, askeri ataşelik veya elçilik/konsolusluklarda sivil devlet memurlarının atanabileceği “Milli Savunma Müşaviri” vb. kadroların ihdas edilmesi,

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının “Silah Taşımasına İzin Verilen Kamu Görevlileri” kapsamına alınması amacıyla, ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönelik son aşamaya gelen çalışmaların hızlandırılması, konularını içeren taleplerimiz ve bilgi notlarının yer aldığı dosyamız Sayın Bakan Yardımcımıza sunulmuştur.

Sayın Bakan Yardımcımıza, bu güne kadarki süreçte camiamıza verdiği ve bundan sonrada vereceğini bildiğimiz desteklerden dolayı teşekkür eder, gelişmeler hakkında ayrıca bilgi vereceğimiz hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 06.04.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi