TAZMİNAT

Açıklamalar

ADA TAZMİNAT ORANLARI ARTIRILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan askeri birliklerde görevli sivil Devlet memurlarına 500 sayılı Kanunun 1’inci maddesi kapsamında çıkarılan 4 Şubat 2002 tarih ve 2002/3698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenen Ada Tazminat oranlarının artırılması konusunda Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında yapılan Kamu İdari Kurul Toplantılarında aldığımız kararlar, yazılı girişimlerimiz ve makam ziyaretlerinde görüşülen hususlar çerçevesinde, 25 Aralık 2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “1905 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görev Yapan Türk Askeri Birlikleri Personeli ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeline Tazminat Ödenmesi Hakkındaki 4/2/2002 Tarihli ve 2002/3698 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri birliklerde görevli sivil Devlet memurlarının tazminat oranları derecelerine göre % 10 ila % 30 aralığında artırılmış, ayrıca dereceler arası farklılık giderilerek tazminat oranı % 50’de sabitlenmiştir.

Buna göre; 1-2’nci derecelerden aylık alanlarda 138 TL, 3-4’üncü derecelerden aylık alanlarda 277 TL, 5-15’inci derecelerden aylık alanlarda 415 TL artış meydana gelmiştir.

Bir sorunun daha çözülmesine vesile olmanın verdiği huzur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri birliklerde görev yapan sivil Devlet memurlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ada Tazminatı gibi diğer çalışmalarımız olan “Sivil Memur Tazminatı ile Asayiş Tazminatı” çalışmalarının da olumlu sonuçlanması için var gücümüzle kamuoyu baskısı oluşturulmasına yönelik girişim ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 24.12.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi