DUYURU

Açıklamalar

STATÜ MÜCADELEMİZ VE KANUN DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

1. Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, kurulduğumuz 22 Temmuz 2013 tarihinden bu güne kadar, hep Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurlarının statüsüne değer ve saygınlık kazandırmak temelinde çalıştık.

2. Özellikle 1960’lı yılların şartlarında konulan ve ayağımızda pranga olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 232 ve 233’üncü maddelerinin kaldırılması, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 ve 116’ncı maddelerinin ise günün şartlarına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini hep dile getirdik, KİK Toplantılarında, makam ziyaretlerinde, kurumlara ya da siyasilere sunulan raporlarda sürekli gündemde tuttuk.

3. Bu bağlamda, Milli Savunma Bakanlığınca, hem 657 sayılı Kanun hem de 211 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle, bir çalışma başlatılmış ve taleplerimiz de dikkate alınarak bir taslak metin hazırlanmıştır.

4. Hazırlanan taslakta;

a. Hep muzdarip olduğumuz 657 sayılı Kanunun 232 ve 233’üncü maddelerinin iptalinin öngörüldüğü,

b. 211 sayılı Kanunda ise Devlet memurlarını ilgilendiren hususlar ile ilgili 115 ve 116’ıncı maddeler dahil bazı maddelerde düzenleme öngörüldüğü, buna göre;

(1) Devlet memurlarına uygulanan periyodik muayene, hastalıkların ve muayene sonuçlarının amire bildirilmesi, hastaneye sevk, sağlık raporlarına yapılacak işlemler, izinde ya da garnizon dışında hastalanılması halinde en yakın askeri birlik-kurum amirine bildirme ve sevk alma zorunluluğunun kaldırılacağı,

(2) Nöbet görevinin bulunduğu kadrosu ile ilişkilendirildiği, dolayısıyla görevi ile ilgili olmayan emniyet-temizlik, kapı nöbeti gibi genellemelerin ortadan kalkacağı,

(3) Daha önce mevcut olan, “Bütün sivil personelin kanunun asta tahmil ettiği vazifeleri aynen yapmaya mecburdurlar.” ifadesi yerine “personelin kanun ve mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü oldukları” şeklinde düzenleme yapılarak, keyfiyet, memnuniyetsizlik durumunda ceza verilmesi gibi asta yönelik mağduriyet yaratan hususların önleneceği,

(4) Daha önce “sadece kendileri” ifadesi nedeniyle, Devlet memurlarının ailesinin alınmadığı askeri kantinlere, ailelerin de serbestçe girmesine olanak sağlanmasına ilişkin düzenlene yapıldığı tespit edilmiş,

c. Uygun olduğu değerlendirilen hususlara ilave olarak, mali hakların iyileştirilmesine yönelik 657 sayılı Kanunun 152’nci maddesine %40 oranında “ilave özel hizmet tazminatı” eklenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik olarak, Devlet memurlarının aileler ile birlikte orduevi, kamp vb. sosyal tesisler ile spor okulu tesislerinin kullanılması, askeri personel ile protokol münasebetlerinin düzenlenmesi, izin ve müracaat-şikayet işlemlerinin 657 sayılı Kanuna göre yapılması, içtimaya çıkarılmama vb. hususlar ile “MSB ve TSK’da Görevli Devlet Memurları Yönetmeliği” çıkarılması konularında 211 sayılı Kanunun 115, 116 ve 117’nci maddelerde ilave düzenlemeler yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş, hazırladığımız teklif, 4688 sayılı Kanunun 19/f maddesi gereğince YETKİLİ SENDİKA olarak Milli Savunma Bakanlığına sunulmuştur.

5. Konu hakkında yapılan çalışmalar tarafımızca takip edilmekte olup, yetkili sendika olarak katılacağımız Kurum İdari Kurul Toplantıları dahil takip ve koordine edilecek, yasalaşması için her zaman olduğu gibi özlük haklarımızın iyileştirilmesine ilişkin etkili ve yetkili Sendika olarak çalışmalarımıza devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 21.05.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi