DUYURU

Açıklamalar

SAVDES-SEN’DEN 3600 EK GÖSTERGE EYLEMİ

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN tarafından, 15 Mart 2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde “3600 Ek Gösterge” konusunda basın açıklaması ve eylem gerçekleştirildi.

Sendika yönetici ve üyelerin katıldığı eylemde basın açıklaması yapan Genel Başkan Tuncay CENGİZ; “12 yıl boyunca yapılmış toplu sözleşmelerdeki başarısızlıklar, emekli maaşı bağlama oranlarındaki yetersizlik, maaş zamlarının taban aylığı yerine tazminatlar ile verilmesi gibi sebeplerle, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına sıkıştırılan memur ve emeklilerinin, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıyı iliklerine kadar hissetmeye devam ettiğini” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN’in 3600 ek gösterge açıklamalarını hatırlatan Genel Başkan Tuncay CENGİZ; “Bizlerde sadece ADALET ve adil bir düzenleme istiyoruz. Adalet duygusunu zedeleyen, karmaşıklığı ve çarpıklığı daha da artıran düzenlemeler yapılmasın istiyoruz. Bu kapsamda;

· Devlet memurları açısından reform niteliğinde, yamalıklı bohçaya dönmüş 657 sayılı Kanunun yeniden ele alınmasını, günün şartlarına uygun çağdaş bir Kamu Personeli Yönetim ve Mali Sisteminin kurulmasını,

· Ek gösterge çalışmalarında temel olarak, “unvan yerine öğrenim durumunun esas alınmasını”, bu çerçevede yükseköğretimli ve birinci derecedeki her memura unvan ve sınıf ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmesini, yetki, sorumluluk ve hiyerarşi hususunun ise bu temel üzerine inşa edilerek, ek göstergelerin piramit şeklinde tabandan tavana yükseltilmesini,

· Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını, mevcut personelin eğitimine uygun diğer sınıflara atandırılmasını,

· Sözleşmeli personelin kadroya alınma şartlarının bir esasa bağlanarak ek göstergeden faydalandırılmasını,

· 2008 yılı Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan kamu çalışanları ile 5434 sayılı Kanuna tabi olan kamu çalışanları arasında maaş bağlama oranlarındaki eşitliğin sağlanmasını, emekli maaşı bağlanma oranlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde artırılmasını,

· 6 dönemdir yapılan toplu sözleşme sonuçlarının memurlara hiçbir fayda getirmediği gibi yoksulluk sınırı altına düşürdüğü hususu dikkate alınarak, memur maaş artışlarında;

· Yıllık zam miktarının, “enflasyon oranı + ülkenin yıllık büyüme oranı” altında olmamasının prensip haline getirilmesini,

· Enflasyonist dönemlerde, enflasyon oranlarının, aylık olarak memur ve emeklileri maaşlarına yansıtılmasını,

· Ülkenin yıllık büyüme oranının, her yıl doğrudan taban aylığına eklenmesi hususunun esas haline getirilmesini, böylelikle memur ve emeklilerinin refahının artırılmasının ve yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına seslenen Genel Başkan CENGİZ; “ Sayın Bakanım, sizde biliyorsunuz ki; palyatif çözümler, günü kurtarmalar, bazı unvanları esas alıp bir kısmı memnun etmeye çalışmalar çarpıklığı gidermez, zedelenen adalet duygusunu onarmaz. Çağrımız; “Veriyormuş gibi” yapılmasın, ayırım yapılmadan temelde sınıf ve kadro farkı gözetilmeden yüksek öğretimli herkese 3600 ek gösterge verilsin. Üstü ise yetki ve sorumluluk esasına göre düzenlensin.” dedi.

“SAVDES-SEN Adımız 3600 hakkımız.”, “YHS Kalkacak adalet gelecek.”, “Sözleşme kalkacak adalet gelecek.” ve “Devletin memuru köle değildir.” sloganlarının atıldığı eylemde, memurlar simit ve kuru soğan yiyerek memurun ekonomik sıkıntılarını ve 3600 ek gösterge taleplerini dile getirdiler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES|SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 15.03.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi