ÇALIŞMALAR

Açıklamalar

Taşra Kariyer Uzmanı Hk.

 • Konusu: Taşra Kariyer Uzmanı Hk.
 • Tarih: 15.05.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milli Savunma Bakanlığına

Detaylar

Millî Savunma Bakanlığının taşra teşkilatına ilişkin olarak, yapılacak düzenleme ile asal uzmanı, tedarik uzmanı, inşaat emlak uzmanı, kalite uzmanı, bakım uzmanı ve tersane uzmanı olarak kadrolarının düzenlenmesi ilişkin 15.05.2018 tarihli yazımızla teklifte bulunulmuştur. 18 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Milli Savunma Bakanlığının yapısı değiştirilmiştir. kararname ile askerlik şubeleri, ASAL, Tedarik, Kalite Yönetim, İnşaat Emlak Bölge Başkanlıkları, Askeri Fabrikalar ve Tersaneler gibi Milli Savunma Bakanlığı taşra teşkilatlarında, A tipi kariyer kadrosu olan “Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı” kadrolarının ihdası sağlanmıştır.

 

Özlük Haklarının İyileştirilmesi ve Ek Gösterge

 • Konusu: Özlük Haklarının İyileştirilmesi ve Ek Gösterge
 • Tarih: 29.11.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milli Savunma Bakanlığına

Detaylar

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kurumsal hafızasını oluşturan ve mesai mefhumu gözetmeksizin göreve koşan sivil Devlet memurlarının çalışma hayatının düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla, YHS’na ek gösterge verilmesi, Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfının verilmesi ve 3.600 Ek gösterge puanı verilmesine ilişkin hazırlanan Rapor çerçevesinde, sivil Devlet memuru camiasına yılların getirmiş olduğu sıkıntıların çözümlenmesi ile kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve çalışma barışının tesis edilmesinin sağlanması talep edilmiştir.

 

Kanun değişikliği Teklifi

 • Konusu: Kanun değişikliği Teklifi
 • Tarih: 18.08.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: TC.CB'lığına, Ak Parti ve MHP Genel Merkezine

Detaylar

İdari, mali, hukuki, teknik, tedarik, eğitim, öğretim, lojistik vb. görevler Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrosunda yer alan ve kolluk kuvvetlerin parçası olarak ülke savunmasına ve güvenliğine yapmış olduğu katkı çerçevesinde, "Sivil Devlet Memurlarına da Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma) verilmesi"ne ilşkin olarak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun Zammı" başlıklı 40'ıncı maddesinde 90 (doksan) fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin kanun teklifi hazırlanarak cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

 

Aşçı Kadroları Hk.

 • Konusu: Aşçı Kadroları Hk.
 • Tarih: 05.01.2019
 • Gittiği/Geldiği Yer: Jandarma Lojistik Komutanlığına

Detaylar

Mesleki ve Teknik Öğretim Veren Ortaöğretim Kurumları İle Yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartıyla personel temin edilen kadroların sınıflarının Teknik Hizmetler Sınıfına dönüştürülmesi hususunda Asayiş Komutanlığınca yapılacak kadro çalışması ile kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olması şartıyla Teknisyen/Tekniker Unvanına geçirilmesinin sağlanması talep edilmiş, buna ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Devlet Memurları İzinleri Hk.

 • Konusu: Devlet Memurları İzinleri Hk.
 • Tarih: 25.01.2019
 • Gittiği/Geldiği Yer: Jandarma Genel Komutanlığına

Detaylar

Jandarma Genel Komutanlığınca Devlet memurlarının izinlerine ve özlük haklarına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle; ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve yönergeler çerçevesinde, yıllık, mazeret, hastalık, refakat, aylıksız ve diğer izinlerin uygulanmasının amirlerin ve sivil Devlet memurlarının başvuru kaynağı olarak kullanabileceği ve istenildiğinde her an ellerinin altında bulunabilen, son yapılan düzenlemeler ve güncellemeleri de kapsayan ve örneklerle desteklenen bir “Uygulama Emri”nin hazırlanması talep edilmiş, konu Kurum İdari Kurul toplantılarında dile getirilmiş ve Jandarma Genel Komutanlığınca 12 Temmuz 2019 tarih ve 3074272 sayılı yazı ile JNET üzerinden yayımlanmıştır.

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi

 • Konusu: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi
 • Tarih: 12.12.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekiline

Detaylar

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kurumsal hafızasını oluşturan ve mesai mefhumu gözetmeksizin göreve koşan sivil Devlet memurlarının çalışma hayatının düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla, YHS’na ek gösterge verilmesi, Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfının verilmesi ve 3.600 Ek gösterge puanı verilmesine ilişkin hazırlanan Rapor çerçevesinde, sivil Devlet memuru camiasına yılların getirmiş olduğu sıkıntıların çözümlenmesi ile kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve çalışma barışının tesis edilmesinin sağlanması talep edilmiştir.

 

Nöbet ve Fazla Çalışma İzinleri Hk.

 • Konusu: Nöbet ve Fazla Çalışma İzinleri Hk.
 • Tarih: 25.01.2019
 • Gittiği/Geldiği Yer: Genelkurmay Başkanlığına

Detaylar

24 saate devamlılık gösteren hizmetlere ilişkin yapılan fazla çalışmalar sonucunda, icabet görevi verilen personele, fazla çalışma ücreti ya da bunun karşılığında her sekiz saat için bir gün izin verilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının sağlanması, Mesai günlerinde tutulan nöbet ile hafta sonu izinlerini kullanmayarak nöbete/göreve gelen personele de aynı süre izin verildiği, ancak başka birimlerde ise farklı izin süreleri verilmesi nedeniyle hakkaniyet ve adaletli bir şekilde memurun dinlenme hakkını ihlal etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği, Devlet memurlarının yoğun iş tempolarına ilişkin asli görevlerine yoğunlaşmalarının sağlanması amacıyla, Genelkurmay Başkanlığı birimlerinde uygulanmakta olan nöbet/görev izinlerinin sorun olmaktan çıkarılmasının sağlanmasına ilişkin gerekçeli talebimizi ilettik, süreci ilişkin çalışmalar SAVDES-SEN tarafından takip edilmektedir.

 

Zam ve Tazminat Teklifine İlişkin Kanun Değişiklik Teklifi

 • Konusu: Sivil Devlet Memurları Zam ve Tazminat Teklifine İlişkin Kanun Değişiklik Teklifi
 • Tarih: 25.03.2019
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milli Savunma Bakanlığına

Detaylar

2 Kasım 2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile iptal edilen 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek-17/C maddesine sivil memurların faydalandırılmasına ilişkin yapılan düzenlemeye ile başlattığımız çalışma ile, personel arasında çalışma barışının tesis edilmesi ve memurların özlük haklarına ilişkin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep ile MSB’lığınca bir çalışma başlattığı ve söz konusu çalışma sonucunda hazırlanan Yasa Tasarısı Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. SAVDES-SEN olarak, Devlet memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yapılan bu olumlu çalışmanın sonuçlandırılıncaya kadar takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.

 

Devlet Memurları izinleri Hk.

 • Konusu: Devlet Memurları izinleri Hk.
 • Tarih: 17.05.2019
 • Gittiği/Geldiği Yer: Kara Kuvvetleri Komutanlığına

Detaylar

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarına verilen refakat izinleri, mesai günlerine denk gelen tatil günlerine ilişkin sürelerin yıllık izine dâhil edilmemesi ve izinlerin ertelenmemesine ait uygulamalarda tereddütlerin bulunması nedeniyle, yaşanan mağduriyetlere ilişkin Sendikamıza iletilen şikâyetler üzerine yapılan görüşme, yazışma ve toplantılar sonucunda; öncelikle Milli Savunma Bakanlığında, akabinde Jandarma Genel Komutanlığında şimdi de Kara Kuvvetleri Komutanlığında uygulama emirleri yayımlanarak bir kazanıma daha imza atılmıştır. Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan ygulama emrinin, kuvvet komutanlıklarınca da yayımlanması konusunda Sendikamızın 17 Mayıs 2019 tarihli ve 537 sayılı ve “Devlet Memurlarının İzinleri Hk.” konulu yazısı karşılık bulmuş ve 10 Temmuz 2019 tarihli, 12640438-045.99-1652461 sayılı “Devlet Memurlarının İzinleri” konulu Uygulama Emri yayımlanmıştır.

 

JGK.lığı ve SGK.lığı Disiplin Mevzuatı.

 • Konusu: JGK.lığı ve SGK.lığı Disiplin Mevzuatı.
 • Tarih: 25.03.2019
 • Gittiği/Geldiği Yer: Kamu Denetim Kurumuna

Detaylar

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil Devlet memurlarına ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemek üzere hazırlanan 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanundan doğan mağduriyetlerinin devam ettiği, bu kapsamda idare olarak gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizin değerlendirilerek, bu kapsamda düzenleme ve çalışmaların yapılmasına ilişkin kurul kararının bildirilmesi talep edilmiştir.

 

Fiili Hizmet Zammı

 • Konusu: Kanun değişikliği Teklifi
 • Tarih: 18.08.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: TC.CB'lığına, Ak Parti ve MHP Genel Merkezine

Detaylar

İdari, mali, hukuki, teknik, tedarik, eğitim, öğretim, lojistik vb. görevler Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrosunda yer alan ve kolluk kuvvetlerin parçası olarak ülke savunmasına ve güvenliğine yapmış olduğu katkı çerçevesinde, "Sivil Devlet Memurlarına da Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma) verilmesi"ne ilşkin olarak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun Zammı" başlıklı 40'ıncı maddesinde 90 (doksan) fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin kanun teklifi hazırlanarak cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

 

Mesai Saatleri Hakkında

 • Konusu: Mesai Saatleri Hakkında
 • Tarih: 30.01.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Hava Kuvvetleri Komutanlığına
Detaylar

Bazı birimlerde 08.00-18.00 mesai yapılması nedeniyle,9 saatlik bir mesai yaptırıldığı gerekçesiyle, bu uygulamanın son verilmesine yönelik talepte bulunulmuştur.

 

Zam ve Tazminat Teklifi

 • Konusu: Zam ve Tazminat Teklifi
 • Tarih: 05.01.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milli Savunma Bakanlığı'na

Detaylar

MSB'ce yürütülen çalışmada değerlendirilmek üzere, sivil devlet memurlarına sınıf farkı gözetmeksizin %50 oranında ilave özel hizmet tazminatı ile yan ödeme kararnamesinde kurumsal puanın yükseltilerek verilmesine, Devlet memurlarının gittikçe olumsuzlaşan ekonomik şartlarını düzeltecek ve yaşam sdandardını yükseltecek oranlarda maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepte bulunulmuştur.

 

Cep telefonu Kullanımı Hakkında

 • Konusu: Cep telefonu Kullanımı Hakkında
 • Tarih: 25.01.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milli Savunma Bakanlığı
Detaylar

Süregelen telefon kullanım yasağının kaldırrılarak, cep telefonu kullanımının serbest bırakılması talep edilmiştir.

 

KKTC (ADA) Tazminatı Hakkında

 • Konusu: KKTC (ADA) Tazminatı Hakkında
 • Tarih: 10.02.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığına


Detaylar

Verilen tazminat tutarının yükseltilmesinin sağlanması amacıyla, 2002/3698 sayılı bakanlar kurulu kararında bulunan tazminat cetvelinin "b-memurlar"başlığı altında belirtilen oranlar arasındaki farkın kaldırılarak, tüm devlet memurlarına % 40 olarak düzenlenmesinin sağlanması talep edilmiştir.

 

Orduevine Günübirlik Giriş Talebi

 • Konusu: Orduevine Günübirlik Giriş Talebi
 • Tarih: 23.02.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Genelkurmay BaşkanlığıDetaylar

Sivil Devlet memurlarının; sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışmayı ve mesleki gelişimlerini artırmanın yanısıra emniyet tedbirleri ve personel güvenliğinin sağlanması talep edilmiştir.

 

Para Ödülü Uygulaması

 • Konusu: Para Ödülü Uygulaması
 • Tarih: 27.02.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Jandarma Genel Komutanlığı


Detaylar

Jandarma Genel Komutanlığında uygulanmakta olan üstün başarı belgesinin alınması sonucunda, verilen para ödüle ilişkin uygulamanın, personelin görevlerini ifasında aktif katkı sağlayacağı değerlendirilen para ödülünün, ,lgili kanun kapsamında verilmesinin sağlanması talep edilmiştir.

 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Hakkında

 • Konusu: Yardımcı Hizmetler Sınıfı Hakkında
 • Tarih: 06.03.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: İçişleri Bakanlığına Jandarma Genel Komutanlığına

Detaylar

Yardımcı Hizmetler Sınıfına yönelik yapılacak çalışma ile; aşçı, terzi, fotoğrafçı, boyacı vb. Meslek gruplarının yapmış oldukları göreve yönelik olarak personelin kendisini geliştirmek ve mesleğinde yönelik bölümü okuyarak mezun olmuş ve diplomasını alarak teknisyen/tekniker ünvanını almış personelin teknik hizmetler sınıfına geçirilmesinin sağlanması telep edilmiştir.

 

Mesaiye Gelişlerde İmza Alınması

 • Konusu: Mesaiye Gelişlerde İmza Alınması
 • Tarih: 07.03.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Hava Harp Okulu Komutanlığına


Detaylar

Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının, mesaiye gelişlerde nizamiyede imza atılarak yoklama yaptıkları, mevcut mevzuattaki düzenlemenin hilafına olduğu mütealası bağlamında, yapmış olduğumuz talep ile mesaiye girişlerdedayanağı bulunmayan bu işleminin iptal edilmesi sağlanmıştır.

 

Periyodik Muayene

 • Konusu: Periyodik Muayene
 • Tarih: 09.03.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Milli Savunma Bakanlığına Genelkurmay Başkanlığına

Detaylar

Hastanelerce, yapılan periyodik muayene işleminin amacı, bulaşıcı veya işini yapmaya engel bir hastalığı bulunup bulunmadığının tespitine ilşkin rutin bir kontrol ve muayene olması gerekirken, sivil Devlet memurların, subay ve astsubaylar gibi değerlendirip, "görevini yapıp yapmayacağına" ilişkin bir işleme tabii tutulduğu, ilgili mevzuata aykırı işlem tesis edildiğine ilişkin talebimiz MSB'ce; TSK'da görevli Devlet Memurlarının periyodik muayene işlemlerinin SYY'nin ve MSY33-3 Sağlık Muayene Yönergesi kapsamında yapılması hususunu yetkili sağlık kuruluşlarına yayımlanmasının sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığına gönderildiği, Savdes-Sen tarafından yazıda belirtilen gerekçeleri ihtiva eden yazımız da ek olarak Sağlık Bakanlığı, Gnkur.Bşk.lığı ve Kuv. K.lıklarına gönderilmiştir.

 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Hakkında

 • Konusu: Yardımcı Hizmetler Sınıfı Hakkında
 • Tarih: 13.03.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Başbakanlık Makamına

Detaylar

Yardımcı Hizmetler Sınıfı tarafından yapılan iş ve işlemlerin yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında karşı karşıya kaldığımız hukuki maduriyetin giderilmesi amacıyla, yardımcı hizmetler sınıfına ait personelin, branşlarına/uzmanlık alanları ve öğrenim durumlarına uygun olarak genel idare hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfına geçirilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin maduriyetinin giderilmesi amacıyla üyelerimiz tarafından verilen dilekçeler Başkanlığa verilmiştir.

 

Mesai Uygulaması Hakkında

 • Konusu: Mesai Uygulaması Hakkında
 • Tarih: 19.03.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Sahil Güvenlik Komutanlığına

Detaylar

Sivil Devlet memurlarının günlük 8 saat çalışma yapması gerekirken, 8,5 saat mesai yaptırıldığı, mesai ve çalışma saatlerinin, ilgi mevzuat ve tespitler çerçevesinde değerlendirilerek genel bir uygulama emrinin yayımlanmasının sağlanması. Talebimize istinaden 03 Nisan 2018 tarihli yazı ile 8.5 saat uygulanan mesai saati; sabah 07.45, akşam 16.45 olaarak değiştirilmiş ve 8 saat mesai uygulamasına başlandığı bildirilmiştir.

 

Zabit Katibi Kadroları Hakkında

 • Konusu: Zabit Katibi Kadroları Hakkında
 • Tarih: 19.03.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Jandarma Genel Komutanlığı

Detaylar

Jandarma Genel Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatlanmasında iptal edilen zabit katibi kadrolarının tekrar uygulanmasına yönelik teşkil edilen disiplin kurullarında tutanak kitipliği yapmak üzere yeteri kadar zabit katibi kadrosunun ihdas edilerek atamalarının yapılmasının sağlanmasının, bu iş eğitimini gören "Zabit Katibi" personelinin, disiplin kurulları sekretaryasının yürütülmesine ilişkin kadro ihdasına yönelik TMK çalışmaların başlatılmasının sağlanması talep edilmiş ve çalışmalara başlandığı bilgisi alınmıştır.

 

Muayene İşlem Belgesi Hakkında

 • Konusu: Muayene İşlem Belgesi Hakkında
 • Tarih: 29.03.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Sahil Güvenlik Komutanlığına


Detaylar

Muayene İstem Belgesi'nden sivil personelin muaf tutulduğunu ve ilgili yönerge doğrultusunda işlem yapma zorunluluğunun tüm birimlere uygulama emri olarak yayımlanmasına ilişkin talebimize istinaden, Sahi Güvenlik Komutanlığınca, 06 Nisan 2018 tarihli yazı ile uygulama emri yayımlanarak uygulanmaya başlanmıştır.

 

Seçim Kurullarında Görev Alma

 • Konusu: Seçim Kurullarında Görev Alma
 • Tarih: 21.04.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına


Detaylar

MSB ve TSK kadrolarında yer alan sivil Devlet memurlarının ilçe seçim kurullarında ve sandık kurullarında başkan/üye olarak görev alabilmelerini sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kuruluna talepte bulunulmuştur.

 

Sivil Devlet Memurları Zam ve Tazminat Teklifi

 • Konusu: Sivil Devlet Memurları Zam ve Tazminat Teklifi
 • Tarih: 24.04.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Cumhurbaşkanlığı, MSB'lığı ve Gnkur.Bşk.lığı

Detaylar

Sivil Devlet Memurlarının, daha iyi ekonomik şartlarda ve daha aktif bir şekilde görev yapmalarını ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla; özel hizmet tazminatı ve iş güçlülüğü zammı, iş riski, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk zammına ilişkin puanların, buradaki personeli tatmin ve onore edecek düzeyde yükseltilmesinin sağlanması talep edilmiştir.

 

JGK ve SKG Disiplin Mevzuatı

 • Konusu: JGK ve SKG Disiplin Mevzuatı
 • Tarih: 30.04.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: İçişleri Bakanlığına JGK.lığı ve SGK'lığı

Detaylar

Disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulu ile diğer ilgili hususları düzenlemek üzere hazırlanan kanun hükmünde kararnamede uygun olmayan maddelere ilişkin değişiklik teklifinde bulunarak, sivil devlet memurlarının maduriyetlerini giderilmesi talep edilmiştir.

 

İcabet Görevi Hakkında

 • Konusu: İcabet Görevi Hakkında
 • Tarih: 03.05.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: Askeralma Genel Müdürlüğüne

Detaylar

Askerlik Şubelerinde görev yapan Devlet memurlarının yoğun iş tempolarına ilişkin asli görevlerine yoğunlaşmalarının sağlanması, kurumsal aidiyet duygusunu pekiştirilmesi amacıyla, askerlik şubesi başkanlıklarında uygulanmakta olan icabet görevinin sorun olmaktan çıkarılarak iptal edilmesi talep edilmiştir.

 

Sivil Devlet Memuruna Asayiş Tazminatı Verilmesi

 • Konusu: Sivil Devlet Memuruna Asayiş Tazminatı Verilmesi
 • Tarih: 03.05.2018
 • Gittiği/Geldiği Yer: İçişleri Bakanına(Özel Dosya)

Detaylar

Sayın İçişleri Bakanı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet Memurlarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik asayiş Tazminatının verilmesine çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamede yapılacak düzenlemede "Asayiş Tazminatının" diğer hiizmet sınıfındaki sivil Devlet memurlarına da verilmesinin sağlanması amacıyla, kendisine mektup verilerek talep edilmiştir.

 

Stil Degistirici

12 Adet Tanimlanmis Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi